Zarządzenia Dyrektora CEA

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 19 sierpnia 2019 r.w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie oraz sposobu wnoszenia tych opłat


ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 i 15/2019

Zarządzenie Dyrektora CEA r. z dnia 10 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego

Zarządzenie Dyrektora CEA r. z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania zasad wynagradzania wykładowców szkoleń, kierowników naukowych, kierowników administracyjnych oraz jurorów i członków komisji oceniających plenery, przesłuchania i konkursy Centrum Edukacji Artystycznej, konsultantów przeprowadzających badania efektywności nauczania oraz obsługi finansowej


ZARZĄDZENIE Nr 3/2015

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej


ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wynagrodzeń dla autorów programów nauczania dla szkół artystycznych I i II st.


ZARZĄDZENIE Nr 3/2014

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

ZARZĄDZENIE nr 2/2014 Dyrektora CEA z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Księgi Znaku Centrum Edukacji Artystycznej


ZARZĄDZENIE Nr 1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 1 Dyrektora CEA z dnia 15 czerwca 2010 r. – Lista Konsultantów w celu usprawnienia realizacji zadań regulaminowych Centrum Edukacji Artystycznej, w związku z § 3 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U Nr 226 póz. 2292), z dniem 1 czerwca 2010 r. tworzy się „Listę konsultantów” współpracujących z Centrum, określoną w załączniku Nr 1.

Wpis na Listę Konsultantów CEA następuje na wniosek wizytatora regionalnego, po wypełnieniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych

Oświadczenie w związku z wpisaniem na listę konsultantów współpracujących z CEA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: