Zarządzenia Dyrektora CEA

Centrum Edukacji Artystycznej

Zarządzenia Dyrektora CEA

pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwrotu kosztów podróży dla członków jury konkursów Centrum Edukacji Artystycznej

Rozmiar: 674.70 KB
Data modyfikacji: 11-05-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie ustalania zasad wynagradzania jurorów konkursów i plenerów, wykładowców szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz kierowników naukowych, kierowników organizacyjnych, sekretarzy, obsługi finansowej i techniczno-informatycznej

Rozmiar: 1.64 MB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie listy konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej

Rozmiar: 380.04 KB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Rozmiar: 1.02 MB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zwrotu kosztów podróży dla członków komisji badających jakość kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Rozmiar: 335.27 KB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie utworzenia Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej

Rozmiar: 97.00 KB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wynagrodzeń dla autorów programów nauczania dla szkół artystycznych I i II st.

Rozmiar: 15.65 KB
Data modyfikacji: 20-01-2021
pdf

Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Rozmiar: 86.60 KB
Data modyfikacji: 20-01-2021
Przewiń do góry