Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Rekomendacje w zakresie bieżącej działalności instytucji: – wprowadzenie – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – komunikacji elektronicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu pracownik – użytkownik – regulowanie frekwencji, które umożliwi utrzymywanie bezpiecznego dystansu między odwiedzającymi – uwrażliwienie pracowników na stosowanie się do zaleceń GIS w kwestii konsultacji medycznych w przypadku występowania takich objawów jak: … Czytaj dalej Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-CoV-2