Pracownicy Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrektor CEA
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektorzy CEA
Eugeniusz Buda
Włodzimierz Gorzelańczyk


» Sekretariat – godziny pracy: 8.00-16.00

Monika Kuś – Sekretariat CEA, Publikacje CEA
tel. 22 42-10-621, 22 42-10-617, fax. 22 42-10-633 – sekretariat@cea.art.pl


DZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

» Wydział badania jakości kształcenia – godziny pracy: 8.00-16.00

Marzenna Maksymienko – Naczelnik wydziału ds. badania jakości kształcenia
tel. 22 42-10-604

Ewa Żebrowska – Kowalska – Przesłuchania, konkursy muzyczne CEA
tel. 22 42-10-631

Janusz Lewandowski – Badanie poziomu kształcenia w szkołach artystycznych
PSM I i II st., ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn, tel./fax. 89 527-70-91 – janusz.lewandowski4@wp.pl

Wojciech Myjak – Specjalista ds. badanie poziomu kształcenia szkół plastycznych
tel. 22 42-10 611

Małgorzata Borowiec – Badanie poziomu kształcenia szkół baletowych
tel. 22 42-10-609 – godz. pracy: pn. i pt. 8.30-14.00; wt. i czw. 8.30-13.00

Julita Gumulák – Badanie poziomu kształcenia szkół baletowych (zastępstwo za Panią M. Borowiec)
tel. 22 42-10-609 – godz. pracy: pn. i śr. 10-15; wt. 10.00-14.00

Ewelina Kliczkowska – Ogólnopolskie konkursy muzyczne, kalendarz imprez
tel. 22 42-10-630 – godz. pracy: wt. śr. czw. 9.00-15.00

Zofia Ratyńska – Awans zawodowy nauczycieli, zajęcia ogólnokształcące w szkołach artystycznych
tel. 22 42-10-626 – godz. pracy: wt. śr. czw. 8.00-16.00

Izabella Kust – Organizacje roku szkolnego, egzaminy eksternistyczne, stypendia
tel. 22 42-10-607 – godz. pracy: pn. i czw. 8.00-16.oo, piątek  8.00-12.00

dr Urszula Bissinger-Ćwierz – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
BSA, ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel./fax. 81 534-89-22 – bissinger@cea.art.pl

Magdalena Zbijowska – Specjalista ds. ewaluacji i kontroli oraz prowadzenia nadzoru nad nauczaniem zajęć ogólnokształcących
tel. 22 42-10-628

Barbara Januszkiewicz – Rejestracja szkół niepublicznych
Mazowiecka 11, II p. pok. 21, 00-052 Warszawa, tel./fax. 22 826-15-80 – szkol.niepub@cea.art.pl

DZIAŁ DOSKONALENIA, DOKSZTAŁCANIA i WYDAWNICTW

» Wydział doskonalenia i dokształcania

Danuta Podgórska – Naczelnik wydziału doskonalenia i dokształcania
ul. Nowy Świat 27A, 00-029 Warszawa – podgorska@cea.art.pl

Ewa Rułka – Doskonalenie i dofinansowanie dokształcania nauczycieli
ul. Brzozowa 35, tel. 22 42-10-610

» Wydawnictwa i promocja szkolnictwa artystycznego

dr Dagmara Lasocka – Wydawnictwa
ul. Mazowiecka 11, II p. pok. 21, 00-052 Warszawa – lasocka@cea.art.pl
godz. pracy: 8.00-16.00: pn. (ul. Mazowiecka 11) – tel./fax. 22 826-15-80
godz. pracy: 8.00-16.00: wt.-pt. (ul. Brzozowa 35) – tel. 22 42-10-625

Anna Jarecka-Bala – Wydawnictwa i promocja szkolnictwa artystycznego
ul. Nowy Świat 27A, 00-029 Warszawa – tel. 720-733-928 – bala@cea.art.pl

» Biblioteka – godziny pracy: 8.00-16.00

Anna Poboży-Kamowicz – Biblioteka CEA
ul. Ciasna 15 m. 26, 00-052 Warszawa, tel. 22 831-98-61 – bibliotekacea@cea.art.pl
Katalog biblioteki CEA – ceabiblioteka.pl
Podgląd do konta czytelnika będzie możliwy po formalnym zapisaniu się do biblioteki i umówieniu hasła.
Zapraszamy do biblioteki CEA w poniedziałki: 12 – 19 i czwartki: 9 – 16 z dowodem osobistym.


DZIAŁ FINANSOWY

Anna Fiedorczuk – Główny Księgowy
tel. 22 42-10-632 , fiedorczuk@cea.art.pl

» Wydział finansowo-księgowy – godziny pracy: 8.00-16.00

Jolanta Paszko – Naczelnik Wydziału finansowo-księgowego
tel. 22 42-10-619 , paszko@cea.art.pl

Jolanta Dziedzio – Rozliczenia finansowe imprez i ekspertów
tel. 22 42-10-612 , dziedzio@cea.art.pl

Agnieszka Jaksa-Zgaga – Specjalista ds. płac
tel. 22 42-10-634 , jaksa@cea.art.pl

» Wydział obsługi finansowej szkół – godziny pracy: 8.00-16.00 (fax. 22 42-10-624)

Anna Sarnecka – Naczelnik wydziału finansowego
tel. 22 42-10-643 , sarnecka@cea.art.pl

Monika Gajowniczek – Regiony 13, 16
tel. 22 42-10-642 , gajowniczek@cea.art.pl

Małgorzata Psujek – Regiony 5, 11, 15
tel. 22 42-10-641 , psujek@cea.art.pl

Agnieszka Pietrzak – Regiony 3, 9, 14
tel. 22 42-10-645 , pietrzak@cea.art.pl

Iwona Wojciechowska – Regiony 6, 8, 11
tel. 22 42-10-644 , wojciechowska@cea.art.pl

Aleksandra Borkowska – Regiony 7, 8
tel. 22 42-10-644 , borkowska@cea.art.pl

Ewelina Oleksiak – Regiony 6, 16
tel. 22 42-10-642 , oleksiak@cea.art.pl

Katarzyna Betiuk – SIO, Imprezy, Remonty, Regiony 1, 12, 13
tel. 22 42-10-614 , sio@cea.art.pl , betiuk@cea.art.pl

Aneta Dziuda – Planista
tel. 22 42-10 646 , dziuda@cea.art.pl

Marzena Sikorska – Planista (zastępstwo za Panią A. Dziudę)
tel. 22 42-10 646 , sikorska@cea.art.pl

Przemysław Berycki – Trezor, Inwestycje, Regiony 4, 10
tel. 22 42-10 627 , berycki@cea.art.pl

Rafał Koprowski – Regiony 3, 4, 12
tel. 22 42-10-615 , koprowski@cea.art.pl

» Wydział obsługi projektu termomodernizacji – godziny pracy: 8.00-16.00

Agnieszka Janecka – Naczelnik wydziału ds. kontroli środków unijnych i analizy finansowej
tel. 728-383-335 , janecka@cea.art.pl


POZOSTAŁE WYDZIAŁY

» Wydział prawno-organizacyjny – godziny pracy: 8.00-16.00

Radca Prawny Bernard Czajka – Naczelnik wydziału prawno-organizacyjnego
tel. 22 42-10-637

Piotr Michej – Prawnik
tel. 22 42-10-639

Justyna Oracz – Rewers – Prawnik
tel. 22 42-10-616

Angelika Remiszewska – Prawnik
tel. 22 42-10-605

Monika Chełstowska – Prawnik
tel. 22 42-10-647

Marta Karpińska – Konkursy na stanowiska dyr. szkół, sprawy kadrowe, awans zawodowy dyr. szkół
tel. 22 55-15-617

Ewa Ochal – Ocena pracy dyrektorów, nagrody Dyr. CEA, opiniowanie stanowisk kierowniczych
tel. 22 42-10-618

» Administracja – godziny pracy: 8.00-16.00

Zofia Kornacka – Naczelnik wydziału administracyjno-gospodarczego
tel. 22 42-10-636

Karolina Książek – Kadry
tel. 22 42-10-636

Dariusz Suchocki – Obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-608

Michał Antoniak – Obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Lucyna Owadowska – Specjalista ds. informatyczno-analitycznych
tel. 22 42-10-606

Barbara Ejmocka – wyłącznie STARE SIO !!!
tel. 22 42-10-629

Rozmiar czcionki
Kontrast: