Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Przewiń do góry