Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zwrotu kosztów podróży dla członków komisji badających jakość kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Przewiń do góry