Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie ustalania zasad wynagradzania jurorów konkursów i plenerów, wykładowców szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz kierowników naukowych, kierowników organizacyjnych, sekretarzy, obsługi finansowej i techniczno-informatycznej

Przewiń do góry