Wizytatorzy CEA

DZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Wydział ds. nadzoru pedagogicznego

Jolanta Chliszcz – Naczelnik wydziału ds. nadzoru pedagogicznego
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie


WIZYTATORZY:

Region I – Zachodniopomorski
Jolanta Bedner
ul. Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin, tel./fax. 91 423-03-17 – bedner@cea.art.pl

Region III – Pomorski
Jacek Markanicz
ZSM, ul. Partyzantów 21 a, 80-254 Gdańsk, tel. 58 309-45-40, fax. 58 324-92-24 – markanicz@cea.art.pl

Region IV – Kujawsko-Pomorski
Anna Drogowska
PSM I i II st., ul. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-46-50 – drogowska@cea.art.pl
PZSM, ul. Gdańska 71a, 85-080 Bydgoszcz, tel. 52 328-79-03

Region V – Wielkopolski
Artur Matejuk 
PSM I i II st., ul. 3 Maja 50, 62-500 Konin, tel./fax. 63 240-89-08 – matejuk@cea.art.pl

Region VI – Lubuski
Małgorzata Bednarek
PBSA, ul. S. Hejmowskiego 1, 61-736 Poznań, tel./fax. 61 858-54-84 – bednarek@cea.art.pl

Region VII – Dolnośląski
Maria Len
Biuro Wiz. CEA we Wrocławiu, tel. 71 736-60-66 – biuro.wroclaw@cea.art.pl
OSM I i II st., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25, 50-044 Wrocław, tel. 71 736-60-66 – len@cea.art.pl

Region VIII i IX – Opolski i Śląski
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisław Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach, ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice, tel. 32 204-69-04 lub 32 250-63-71 wew. 221
wilburg-marzec@cea.art.pl ; maliszewski@cea.art.pl

Region X – Małopolski, Świętokrzyski
Biuro Wiz. CEA w Krakowie – biuro.krakow@cea.art.pl

Wiesław Dziedziński
ZPSMuz., os. Centrum E nr 2, 31-934 Kraków, tel. 12 642-24-26 – dziedzinski@cea.art.pl

Region XI – Podkarpacki
Krzysztof Szczepaniak
Urząd Wojewódzki, Grunwaldzka 15 pok. 537, 35-959 Rzeszów, tel./fax. 17 867-16-14
szczepaniak@cea.art.pl – www.cearzeszow.pl

Region XII – Lubelski
Agnieszka Weiner
BSA Lublin, ul. Muzyczna 8 – weiner@cea.art.pl

Region XIII – Łódzki
Marcin Walicki
BSA, ul. Rybna 11 ABC, 91-051 Łódź, tel./fax. 42 617-26-37 – walicki@cea.art.pl

Eleonora Kujawa – Stebel
BSA, ul. Rybna 11 ABC, 91-051 Łódź, tel. 42 651-41-12 – kujawa-stebel@cea.art.pl

Region XIV i XV – Warmińsko-Mazurski i Podlaski
Daniel Dramowicz
PSM I i II st., ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn, tel./fax. 89 527-70-91
dramowicz@cea.art.pl – www.cea.olsztyn.pl

Region XVI Mazowiecki
Biuro Wiz. CEA w Warszawie – biuro.warszawa@cea.art.pl
Agnieszka Witomska
BSA, Miodowa 24, 00-246 Warszawa, tel./fax. 22 635-14-30 – witomska@cea.art.pl


WIZYTATORZY – ZAKRES OGÓLNOPOLSKI:

Barbara Pietrakowska – Ołdak
BSA, ul. Strzelców Bytomskich 20, 45-084 Opole, tel. 692-383-969 – oldak@cea.art.pl

Bożena Krygier
ZSM, ul. Partyzantów 21 a, 80-254 Gdańsk, tel. 58 309-45-40, fax. 58 341-92-13 – krygier@cea.art.pl

Iwona Skowron
PSM I i II st., ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice, tel. 32 259-96-52 – skowron@cea.art.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast: