Szkoły plastyczne

Przeglądy plastyczne w roku szkolnym 2016/17:

Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby:

  • 10 – 11 marca 2017 – LP Poznań → makroregion północno – zachodni
  • 24 – 25 marca 2017 – ZSP Katowice → makroregion południowo – zachodni
  • 31 marca – 1 kwietnia 2017 – ZPPKP Opole → makroregion południowo wschodni
  • 6 – 8 kwietnia 2017 – LP Zamość → makroregion północno – wschodni

Przegląd wyróżnionych prac dyplomowych ,,Dyplom 2017”:

  • 26 maja 2017 – ZSP Bydgoszcz → makroregion północno – zachodni
  • 31 maja 2017 – ZSP Rzeszów → makroregion południowo – wschodni
  • 20 czerwca 2017 – ZSP Częstochowa → makroregion południowo – zachodni → (3-21 czerwca 2017 czas trwania wystawy, 20-21 czerwca 2017 seminarium w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego)
  • 2 czerwca 2017 – ZSP Lublin → makroregion północno – wschodni

Dokumenty do przeglądów i imprez plastycznych:

Wniosek – Przeglądy plastyczne CEA

Umowa o powierzenie organizacji

Rozliczenie imprezy

Sprawozdanie


Przeglądy plastyczne – podział Polski na makroregiony

Zasady przeprowadzania przeglądów plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół plastycznych

Regulamin pracy komisji II etapu makroregionalnego przeglądu prac z rysunku, malarstwa i rzeźby

Regulamin pracy komisji III etapu ogólnopolskiego przeglądu prac z rysunku, malarstwa i rzeźby

Znowelizowane zasady organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich imprez plastycznych

Makroregiony
Rozmiar czcionki
Kontrast: