Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych i placówek

Centrum Edukacji Artystycznej – Dział doskonalenia, dokształcania i wydawnictw zaprasza nauczycieli szkół artystycznych i placówek do zapoznania się ofertą szkoleń i innych form doskonalenia realizowanych w poszczególnych REGIONACH Centrum [patrz DOSKONALENIE].

Wizytatorzy regionalni – bezpośredni organizatorzy doskonalenia zawodowego oraz dyrektorzy szkół – współorganizatorzy zapraszają do korzystania z regionalnych ofert, przypominając, że udział nauczycieli jest prowadzony w zgodzie z ZASADAMI określonymi przez Dyrektora Centrum.  [patrz ZASADY].

Dodatkowych wyjaśnień udzielają także wizytatorzy w Dział doskonalenia, dokształcania i wydawnictw Centrum.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: