Stypendia dla dyplomantów

W Pałacu Potockich, siedzibie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dyplomantom szkół artystycznych – muzycznych, plastycznych oraz baletowych z całej Polski. Dwudziestu ośmiu tegorocznych muzyków, plastyków i tancerzy otrzymało stypendia z rąk Wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej, w obecności dyrektorów Departamentu Edukacji Kulturalnej i Szkolnictwa Artystycznego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.  Kwota stypendium, obejmująca cały rok, wypłacana jest jednorazowo i ma umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty w swojej dalszej drodze rozwoju.

[Więcej na portalu MKiDN ]”

Rozmiar czcionki
Kontrast: