Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2017


Sprawozdanie – załącznik nr 1

Sprawozdanie – załącznik nr 2

Zgodnie z powyższą informacją Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek artystycznych w roku 2017 do wizytatorów w regionach do dnia 17 marca 2018 r.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: