Dyrektorzy:
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
Liceum Sztuk Plastycznych
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
oraz klasy dotychczasowego Liceum Plastycznego

dotyczy:  szkół prowadzonych przez MKDNiS.

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Dyrektor szkoły artystycznej w terminie do 15 czerwca 2021 r:

  1. przesyła do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej „Sprawozdanie dyrektora szkoły”, w wersji elektronicznej na adres sikorska@cea.art.pl
  2. niezwłocznie przekazuje wersję papierową na adres Centrum Edukacji Artystycznej
    ul. Kopernia 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem „Sprawozdanie za 2020 rok  -Aktywna tablica”
  3. wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.
Przewiń do góry