Rozstrzygnięcie Konkursu CEA

dla nauczycieli na napisanie eseju: 15.12.2020 -25.02.2021

Szanowni Państwo!

W dniu 18 marca 2021 r. komisja, w skład której weszli dyrektor i wicedyrektor CEA oraz członkowie redakcji „Szkoły Artystycznej” wybrała 26 najciekawszych prac.

Do wyboru były dwa tematy:

 1. Szkoła artystyczna przyszłości
 2. Blaski i cienie nauczania zdalnego

Serdecznie dziękujemy za przesłane na adres redakcji „Szkoły Artystycznej” teksty konkursowe. Wpłynęło ich 31, ale nie możemy zamieścić wszystkich ze względu na objętość naszego wydawnictwa. Bardzo żałujemy, że środowisko szkół baletowych nie było reprezentowane.

W nadesłanych esejach zdecydowanie dominowały tematy dotyczące zdalnego nauczania. Niewiele było wypowiedzi na temat wizji szkoły artystycznej w przyszłości. Wypowiadali się głównie muzycy, ale pojawił się także esej napisany przez nauczyciela-bibliotekarza oraz przez nauczycieli języków obcych.

W Państwa wypowiedziach, w których dzielicie się opinią na temat blasków i cieni nauczania zdalnego przeważa jednak przeświadczenie, że choć pandemia bardzo nas ograniczyła, środowisko musiało w większym stopniu opanować nowe technologie, a te (przynajmniej częściowo) można wykorzystać w dalszej działalności dydaktycznej. Także w esejach poświęconych szkole artystycznej przyszłości dużo uwagi poświęcają Państwo możliwościom wykorzystania kształcenia na odległość poprzez różne platformy edukacyjne i komunikatory.

Szczegółowe opracowanie materiału pokonkursowego zamieścimy na łamach „Szkoły Artystycznej”. Zachęcamy też Państwa i wszystkich nauczycieli naszych szkół do przesyłania na adres redakcji tekstów na temat kierunków przemian szkół artystycznych i ich wizji. A oto nazwiska nagrodzonych autorów w kolejności alfabetycznej:

 • Iwona Bednarska
 • Lidia Binek
 • Jakub Dera
 • Joanna Derenda-Łukasik
 • Małgorzata Drzewicka
 • ­Robert Gorgoń
 • Elżbieta Hoffman
 • Marcin Janiszewski
 • Iwona Janysek
 • Maciej Kiełpiński
 • Janusz Kujawa
 • Urszula Kulig-Cybowska
 • Katarzyna Maciąg
 • Izabela Magryś-Kubica
 • Elżbieta Marut-Kargul
 • Ksenia Miśkiewicz
 • Magdalena Moruś
 • Karolina Napiwodzka
 • Sylwia Barbara Okaryńska
 • Daria Onderka-Woźniak
 • Urszula Szopa
 • Rafał Szwendowicz
 • Monika Targowska
 • Katarzyna Trzeciak
 • Izabela Winiewicz-Cybulska
 • Karolina Woszczyk

Z autorami nagrodzonych prac w najbliższych dniach skontaktuje się sekretarz zespołu redakcyjnego „Szkoły Artystycznej” Anna Jarecka-Bala.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Prace nagrodzonych autorów zostaną zamieszczone w czerwcowym wydaniu „Szkoły Artystycznej”.

Przewiń do góry