Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej publikuje poniżej rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach  artystycznych podpisane przez MKiDN i MEN skierowane do ogłoszenia.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Załączniki do rozporządzenia

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: