Raport zbiorczy CEA

z badań ewaluacyjnych prowadzonych
w ogólnokształcących szkołach baletowych, liceach sztuk plastycznych
i ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia
w roku szkolnym 2020/2021

Raport

Przewiń do góry