Publikacje – Raporty – Opracowania

» Raporty:

Jakość programów wychowawczych oraz szkolnych programów profilaktyki realizowanych w szkolnictwie artystycznym

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów ogólnokształcących szkół i burs artystycznych – Rok Bezpiecznej Szkoły

Diagnoza poziomu zagrożenia uzależnieniami i przemocą w szkolnictwie artystycznym


» Opracowania – Broszury dla rodziców dotyczące korzyści ogólnorozwojowych kształcenia artystycznego:

Szkoły muzyczne: Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Szkoły plastyczne: Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?


» Publikacje Centrum Edukacji Artystycznej:

Maria Manturzewska – Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych
Wydanie II poprawione, Warszawa 2014
Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Materiał dostępny na stronie UMFC: psychologia.chopin.edu.pl


Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 3 – 
Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej
ISBN 978-83-62156-12-2, Warszawa 2015
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt, którego ideą jest ugruntowanie wiedzy w zakresie specyfiki trudności i doświadczeń dotykających współczesnych uczniów szkół artystycznych oraz kompetencji pedagogicznych do pracy z młodzieżą.

Zeszyt nr 3 – Wersja do pobrania


Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 2 – Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ISBN 978-83-62156-067-8, Warszawa 2014
Redakcja – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt zawiera opracowania psychologiczno-pedagogiczne, informacje z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego szkolnictwa artystycznego, przykłady dobrych praktyk oraz forum dyskusyjne.

Zeszyt nr 2 – Wersja do pobrania


Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej [ISSN 2353-2920]
Zeszyt nr 1 – Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych
ISBN 978-83-62156-06-1, Warszawa 2013
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Czasopismo poświęcone teorii i praktyce kształcenia i wychowania w szkolnictwie artystycznym. Obok artykułów naukowych zeszyt zawiera także informacje o Specjalistycznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej.

Zeszyt nr 1 – Wersja do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast: