Przesłuchania CEA 2017

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów publicznych szkół muzycznych
i uczniów niepublicznych szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej

Harmonogram Przesłuchań CEA


Perkusja solo I st. - etiudy na werbel

Dokumenty do Przesłuchań CEA

Dyplomy

Archiwum Przesłuchań CEA

Rozmiar czcionki
Kontrast: