Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w dniu 11 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które aktualnie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

W odniesieniu do szkół artystycznych rozporządzenie wprowadzi ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. na obszarze województw lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zgodnie z nową regulacją wprowadzoną w § 2b ust. 1c, ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć zgodnie z powyższymi normami będzie należało do dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I – III szkoły podstawowej, który powinien, w miarę posiadanych warunków i możliwości, uwzględnić równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób stacjonarny, jak też zdalny.

Centrum uczula jednakże na ewentualną konieczność uwzględniania indywidualnych potrzeb uczniów i ich rodziców, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i zawodową, a także podejmowanie decyzji z uwzględnieniem dynamiki związanej z sytuacją epidemiczną na danym terenie. Sugerujemy wdrażać działania zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi przez pozostałe szkoły podstawowe w danym rejonie.

W pozostałym zakresie rozporządzenie utrzymuje w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. dotychczasowe rozwiązania polegające na prowadzeniu zajęć edukacyjnych przez szkoły i placówki artystyczne oraz szkoły artystyczne prowadzące kształcenie w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4 rozporządzenia.      

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 15 marca 2021 r.


Źródło komunikat MEiN

Przewiń do góry