W dniu 19 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Większość zmian dotyczy powrotu do klasycznego nauczania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zajęć praktycznych w klasach III szkół branżowych I stopnia.

W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych rozporządzenie, poza przedłużeniem okresu ograniczeń, zmian nie wprowadza.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Czerwona ikona pliku pdf Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 701

Przewiń do góry