Program Wieloletni ,,Niepodległa” na lata 2017-2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje Program Wieloletni ,,Niepodległa” na lata 2017-2021. W jego ramach realizowane są projekty ogólnopolskie, przygotowane przez podległe i nadzorowane instytucje kultury, projekty o charakterze regionalnym i lokalnym oraz projekty zagraniczne.

Niezależnie od wyników konkursów dotacyjnych i pozyskania środków finansowych na realizację działań rocznicowych, wszelkie projekty przygotowane przez instytucje kultury, a odnoszące się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, winny posługiwać się identyfikacją wizualną Programu „Niepodległa”. Dotyczy to w szczególności narodowych instytucji kultury.

W celu wykorzystania logo „Niepodległej”, instytucje powinny kontaktować się z Biurem Programu „Niepodległa”, które odpowiada za wszelkie działania komunikacyjne obchodów. Formularz zgłoszenia o identyfikację wizualną znajduje się na stronie www.niepodlegla.gov.pl, zakładka Logo.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: