Program Grantowy „Wena” jest skierowany do publicznych liceów plastycznych w całej Polsce, a jego głównym celem jest wspieranie edukacji artystycznej młodzieży, wiążącej swoją przyszłość ze sztuką.

Fundacja, przyznając w drodze konkursu granty na realizację autorskich projektów edukacyjno-artystycznych, otwiera przed młodzieżą szkolną nowe perspektywy rozwoju, motywuje do działań twórczych, buduje umiejętność krytycznego odbioru sztuki oraz rozwija kompetencje w zakresie współtworzenia i pracy zespołowej. Program wspiera także nauczycieli, dając możliwość kształcenia młodzieży w ramach zajęć ponad podstawę programową. 

Zgłaszane do konkursu projekty są oceniane przez Kapitułę Konkursową według kryteriów wartości edukacyjnej i artystycznej. Dodatkowo premiowane jest także odziaływanie społeczne zgłoszonych projektów (więcej informacji o kryteriach oceny można znaleźć na stronie organizatora w zakładce Zasady Programu).

Partnerzy:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Nowoczesnej
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Fundacja EFC
Przewiń do góry