Pracownicy CEA

Kierownictwo

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektor:
​Iwona Skowron

Sekretariat

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Monika Kuś - sekretariat CEA, publikacje
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /CEA/SkrytkaESP

Dział nadzoru
pedagogicznego

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział ds. nadzoru pedagogicznego

Anna Podłucka - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-604

Wizytatorzy regionalni
Wydział badania jakości kształcenia

Ewelina Kliczkowska - Naczelnik wydziału ds. badania jakości kształcenia CEA
tel. 22 42-10-630

Lucyna Kubicka - przesłuchania w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-604

Ewa Żebrowska - Kowalska – przesłuchania i konkursy ogólnopolskie w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-631

Fatima Szymańska – przesłuchania i konkursy ogólnopolskie w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-630

Wojciech Myjak - przeglądy i konkursy ogólnopolskie w szkołach plastycznych
tel. 22 42-10 611

Małgorzata Borowiec - konkursy, przeglądy i inne imprezy w szkołach i placówkach artystycznych
tel. 22 42-10-609

Zofia Ratyńska - awans zawodowy nauczycieli, zajęcia ogólnokształcące w szkołach artystycznych
tel. 22 42-10-601

Izabella Kust - organizacje roku szkolnego, egzaminy eksternistyczne, stypendia
tel. 22 42-10-607

Magdalena Zbijowska - ewaluacje i kontrole, zajęcia ogólnokształcące w szkołach
tel. 22 42-10-628

Monika Gajowniczek - nauczanie indywidualne
tel. 22 42-10-626

Barbara Januszkiewicz – ewidencja szkół niepublicznych
tel. 22 42-10-615, szkol.niepub@cea.art.pl

Marta Lal-Babiarz – szkoły niepubliczne
tel. 22 42-10-629

Janusz Lewandowski - badanie poziomu kształcenia w szkołach artystycznych
Biuro wizytatora CEA: ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn, tel./fax. 89 527-70-91

dr Urszula Bissinger-Ćwierz - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel./fax. 81 534-89-22, bissinger@cea.art.pl

dr Anna Antonina Nogaj - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: PZSM ul. Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz, tel. 606 444 221; nogaj@cea.art.pl

Dział doskonalenia
dokształcania
i wydawnictw

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział doskonalenia i dokształcania

Ewa Rułka – dokształcanie nauczycieli i doskonalenie ogólnopolskie
tel. 22 42-10-610

Elżbieta Ostrowska – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
tel. 22 42-10-642

Agnieszka Zalewska – szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
tel. 22 42-10-642

Wydawnictwa

Agnieszka Mroczek – Redaktor naczelna Wydawnictwa CEA
tel. 22 42-10-624, mroczek@cea.art.pl

Anna Jarecka-Bala – Sekretarz redakcji, seria wydawnicza Szkoła Artystyczna
tel. 22 42-10-624, bala@cea.art.pl

Bożena Kawenczyńska – redakcja podręcznika do historii sztuki
tel. 22 42-10-601, kawenczynska@cea.art.pl

Danuta Żurek – zakup pomocy dydaktycznych
tel. 22 42-10-625, zurek@cea.art.pl

Biblioteka

Anna Poboży-Kamowicz – Biblioteka Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Ciasna 15 m. 26, 00-052 Warszawa, tel. 22 831-98-61 - bibliotekacea@cea.art.pl
Biblioteka czynna w poniedziałki: 12.00 – 19.00 oraz czwartki: 9.00 – 16.00.

Dział finansowy

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Główny księgowy

Eugeniusz Szwarc - Główny Księgowy Centrum Edukacji Artystycznej
tel. 22 42-10-632, ​szwarc@cea.art.pl

Wydział finansowo-księgowy

Irmina Fertak – Naczelnik Wydziału finansowo-księgowego
tel. 22 42-10-619, fertak@cea.art.pl

Żaneta Patrycy
tel. 22 42-10-619, patrycy@cea.art.pl

Jolanta Dziedzio – Rozliczenia finansowe imprez i ekspertów
tel. 22 42-10-612, dziedzio@cea.art.pl

Agnieszka Jaksa-Zgaga – Specjalista ds. płac
tel. 22 42-10-634, jaksa@cea.art.pl

Wydział obsługi finansowej szkół (fax. 22 42-10-624)

Anna Sarnecka – Naczelnik wydziału finansowego
tel. 22 42-10-643, sarnecka@cea.art.pl

Grażyna Józwik-Sujecka – Regiony VII, XIII
tel. 22 42-10-635, jozwik-sujecka@cea.art.pl

Małgorzata Psujek – Regiony IV, XI, XIV
tel. 22 42-10-641, psujek@cea.art.pl

Elżbieta Koziorowicz – Regiony XV, XVI
tel. 22 42-10-620, koziorowicz@cea.art.pl

Agnieszka Pietrzak – Region V, XII
tel. 22 42-10-645, pietrzak@cea.art.pl

Aleksandra Słomska – Regiony III, VI
tel. 22 42-10-617, slomska@cea.art.pl

Anna Szmorlińska – Regiony VIII, IX
tel. 22 42-10-633, szmorlinska@cea.art.pl

Katarzyna Betiuk – Imprezy, Remonty, Regiony I
tel. 22 42-10-614, betiuk@cea.art.pl

Przemysław Berycki – Trezor, Inwestycje, Region X
tel. 22 42-10 627, berycki@cea.art.pl

Aneta Lipińska – Planista
tel. 22 42-10 644, lipinska@cea.art.pl

Marzena Sikorska – Planista
tel. 22 42-10 646, sikorska@cea.art.pl

Wydział obsługi projektu termomodernizacji

Agnieszka Janecka – Naczelnik wydziału ds. kontroli środków unijnych i analizy finansowej
tel. 728-383-335 , janecka@cea.art.pl

Pozostałe wydziały

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział prawno-organizacyjny 

Radca Prawny Bernard Czajka – Naczelnik wydziału prawno-organizacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej
tel. 22 42-10-637

Piotr Michej – prawnik
tel. 22 42-10-639

Justyna Oracz-Rewers – prawnik
tel. 22 42-10-616

Maciej Gromadka – prawnik
tel. 22 42-10-647

Ewa Ochal – ocena pracy dyrektorów oraz nagrody, opiniowanie stanowisk kierowniczych
tel. 22 42-10-618

Marta Karpińska – konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, sprawy kadrowe oraz awans zawodowy dyr. szkół
tel. 22 55-15-617

Jarosław Feliński – Inspektor ochrony danych osobowych
tel. 602-105-852, felinski@cea.art.pl

Kadry

Zofia Kornacka – Naczelnik wydziału kadr
tel. 22 42-10-608

Karolina Książek – kadry
tel. 22 42-10-602

Administracja

Dariusz Suchocki – Naczelnik wydziału administracyjno-gospodarczego
tel. 22 42-10-636

Emilia Fabisiak – obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Michał Antoniak – obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Lucyna Owadowska – sprawy informatyczno-analityczne
tel. 22 42-10-606

Archiwum CEA

Alicja Danielewska
tel. 696-438-487, sekretariat@cea.art.pl

Rafał Koprowski
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl

Przewiń do góry