Pracownicy CEA

Kierownictwo

Dyrektor
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektor
​Iwona Skowron

Sekretariat

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Monika Kuś - sekretariat CEA, publikacje
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /CEA/SkrytkaESP

Dział nadzoru
pedagogicznego

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział ds. nadzoru pedagogicznego

Anna Podłucka - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-604

Wizytatorzy regionalni

Zofia Ratyńska - awans zawodowy nauczycieli
tel. 22 42-10-601

Izabella Kust - organizacje roku szkolnego, egzaminy eksternistyczne, stypendia
tel. 22 42-10-607

Magdalena Zbijowska - ewaluacje i kontrole, zajęcia ogólnokształcące w szkołach
tel. 22 42-10-628

Monika Gajowniczek - nauczanie indywidualne, powołania komisji egzaminacyjnych
tel. 22 42-10-626

Barbara Januszkiewicz - ewidencja szkół niepublicznych
tel. 22 42-10-615

Marta Lal-Babiarz - szkoły niepubliczne
tel. 22 42-10-629

dr Urszula Bissinger-Ćwierz - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel./fax. 81 534-89-22, bissinger@cea.art.pl

dr Anna Antonina Nogaj - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Biuro wizytatora CEA: PZSM ul. Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz, tel. 606 444 221, nogaj@cea.art.pl

Wydział badania jakości kształcenia

Ewelina Kliczkowska - Naczelnik wydziału
przesłuchania i konkursy ogólnopolskie w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-630

Ewa Żebrowska - Kowalska - przesłuchania w szkołach muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Muzyczny CEA
tel. 22 42-10-631

Fatima Szymańska - przesłuchania w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-630

Magdalena Serafinowicz - przesłuchania i konkursy międzynarodowe w szkołach muzycznych, konsultanci CEA
tel. 22 42-10-630

Lucyna Kubicka - przesłuchania w szkołach muzycznych dla specjalności rytmika, eksperymenty pedagogiczne, konsultanci CEA
tel. 22 42-10-604

Wojciech Myjak - przeglądy, konkursy, plenery, doskonalenie w szkołach plastycznych, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny CEA
tel. 22 42-10 611

Małgorzata Borowiec - przeglądy, konkursy, doskonalenie w szkołach i placówkach baletowych
tel. 22 42-10-609

Anna Podłucka - testy w zakresie przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych
tel. 22 42-10-604

Janusz Lewandowski - badanie poziomu kształcenia w szkołach artystycznych
Biuro wizytatora CEA: ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn, tel./fax. 89 527-70-91

Dział doskonalenia
dokształcania
i wydawnictw

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział doskonalenia i dokształcania

Ewa Rułka - dokształcanie nauczycieli, doskonalenie ogólnopolskie i międzynarodowe
tel. 22 42-10-610

Danuta Żurek - doskonalenie w regionach
tel. 22 42-10-625

Elżbieta Ostrowska – kursy kwalifikacyjne CEA
tel. 22 42-10-642

Agnieszka Zalewska - doskonalenie CEA
tel. 22 42-10-642

Iga Dąbrowska - doskonalenie CEA i kursy kwalifikacyjne CEA
tel. 22 42-10-642

Wydawnictwa

Agnieszka Mroczek - Redaktor naczelna Wydawnictwa CEA
tel. 22 42-10-624

Anna Jarecka-Bala - Sekretarz redakcji, seria wydawnicza Szkoła Artystyczna
tel. 22 42-10-624

Bożena Kawenczyńska - redakcja podręcznika do historii sztuki
tel. 22 42-10-601

Danuta Żurek - zakup pomocy dydaktycznych
tel. 22 42-10-625

Biblioteka

Anna Poboży-Kamowicz - Biblioteka Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Ciasna 15 m. 26, 00-052 Warszawa, tel. 22 831-98-61 - bibliotekacea@cea.art.pl
Biblioteka czynna w poniedziałki: 12.00 – 19.00 oraz czwartki: 9.00 – 16.00.

Dział finansowy

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Główny księgowy

Eugeniusz Szwarc - Główny Księgowy
tel. 22 42-10-632, ​szwarc@cea.art.pl

Wydział finansowo-księgowy

Irmina Fertak - Naczelnik Wydziału
tel. 22 42-10-619, fertak@cea.art.pl

Żaneta Patrycy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
tel. 22 42-10-619, patrycy@cea.art.pl

Jolanta Dziedzio - Rozliczenia finansowe imprez i ekspertów
tel. 22 42-10-612, dziedzio@cea.art.pl

Agnieszka Jaksa-Zgaga - Specjalista ds. płac
tel. 22 42-10-634, jaksa@cea.art.pl

Wydział obsługi finansowej szkół (fax. 22 42-10-624)

Anna Sarnecka - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-643, sarnecka@cea.art.pl

Grażyna Józwik-Sujecka - Regiony VII, XIII
tel. 22 42-10-635, jozwik-sujecka@cea.art.pl

Małgorzata Psujek - Regiony IV, XI, XIV
tel. 22 42-10-641, psujek@cea.art.pl

Elżbieta Koziorowicz - Regiony XV, XVI
tel. 22 42-10-620, koziorowicz@cea.art.pl

Agnieszka Pietrzak - Region V, XII
tel. 22 42-10-645, pietrzak@cea.art.pl

Aleksandra Słomska - Regiony III, VI
tel. 22 42-10-617, slomska@cea.art.pl

Anna Szmorlińska - Regiony VIII, IX
tel. 22 42-10-633, szmorlinska@cea.art.pl

Katarzyna Betiuk - Imprezy, Remonty, Region I
tel. 22 42-10-614, betiuk@cea.art.pl

Przemysław Berycki - Trezor, Inwestycje, Region X
tel. 22 42-10 627, berycki@cea.art.pl

Aneta Lipińska - Planista
tel. 22 42-10 644, lipinska@cea.art.pl

Marzena Sikorska - Planista
tel. 22 42-10 646, sikorska@cea.art.pl

Wydział obsługi projektu termomodernizacji

Agnieszka Janecka – Naczelnik wydziału ds. kontroli środków unijnych i analizy finansowej
tel. 728-383-335 , janecka@cea.art.pl

Pozostałe wydziały

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Wydział prawno-organizacyjny 

Radca Prawny Bernard Czajka - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-637

Piotr Michej - prawnik
tel. 22 42-10-639

Justyna Oracz-Rewers - prawnik
tel. 22 42-10-616

Maciej Gromadka - prawnik
tel. 22 42-10-647

Ewa Ochal - ocena pracy dyrektorów, nagrody, opiniowanie stanowisk kierowniczych
tel. 22 42-10-618

Marta Karpińska - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, sprawy kadrowe, awans zawodowy dyr. szkół
tel. 22 55-15-617

Jarosław Feliński - Inspektor ochrony danych osobowych
tel. 602-105-852, felinski@cea.art.pl

Wydział Kadr

Zofia Kornacka - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-608

Karolina Książek - Specjalista ds. kadr
tel. 22 42-10-602

Wydział administracyjno-gospodarczy

Dariusz Suchocki - Naczelnik wydziału
tel. 22 42-10-636

Emilia Fabisiak - obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Michał Antoniak - obsługa administracyjna
tel. 22 42-10-636

Lucyna Owadowska - sprawy informatyczno-analityczne
tel. 22 42-10-606

Alicja Danielewska - Archiwum CEA
tel. 696-438-487, sekretariat@cea.art.pl

Rafał Koprowski - Archiwum CEA
tel. 22 42-10-621, sekretariat@cea.art.pl

Przewiń do góry