Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo Psychologiczno–Pedagogiczne
i Wychowawczo–Profilaktyczne

 • 1. SPPP CEA w Gdańsku

  Psycholog: Łukasz Tartas
  Adres SPPP CEA: OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk
  Dyżury: środa 11.00 – 17.00
  Kontakt: tel. kom. 780 175 178, Skype: SPPP CEA Gdańsk, tartas@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Gdańsku: region zachodniopomorski, pomorski

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Gdańsku

 • 2. SPPP CEA w Krakowie

  Psycholog: Mariusz Ostrowski
  Adres SPPP CEA: POSM II st. im. F. Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
  Dyżury: czwartek 9.00 – 15.00
  Kontakt: tel. 12 421 62 92 wew. 23, tel. kom. 606 450 152, ostrowski@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Krakowie: region małopolski, świętokrzyski

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Krakowie

 • 3. SPPP CEA w Poznaniu

  Psycholog: dr Aleksandra Wojtaszek
  Adres SPPP CEA: PBSA w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1, 61-736 Poznań
  Dyżury: wtorek 13.00 – 19.00
  Kontakt: tel. 61 858 54 88, tel. kom. 609 067 544, Skype: SPPP CEA Poznań, wojtaszek@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Poznaniu: region kujawsko-pomorski, wielkopolski

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Poznaniu

 • 4. SPPP CEA w Lublinie

  Psycholog: Barbara Wojtanowska-Janusz
  Adres SPPP CEA: OSM I i II Stopnia im. K. Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin
  Dyżury: poniedziałek 11.00 – 17.00
  Kontakt : tel. 81 532 10 71 w. 36, tel. kom. 506 150 764, Skype: SPPP CEA Lublin, wojtanowskajanusz@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Lublinie: region lubelski, podkarpacki

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Lublinie

 • 5. SPPP CEA w Warszawie

  Psycholog: Agnieszka Olszańska
  Adres SPPP CEA: BSA, ul. Miodowa 24A, 00-246 Warszawa
  Dyżury: środa 13.30 – 19.30
  Kontakt: tel. kom. 507 498 522, Skype: SPPP CEA w Warszawie, olszanska@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Warszawie: region mazowiecki, łódzki

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Warszawie

 • 6. SPPP CEA w Supraślu

  Psycholog: Małgorzata Mozerys-Ćwikła
  Adres SPPP CEA: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu
  Dyżury: wtorek 8.00 – 11.00, piątek 12.00 – 15.00
  Kontakt: tel. 85 718-32-16, tel. kom. 501 726 813, Skype: SPPPCEASuprasl, mozeryscwikla@cea.art.pl
  Obszar działalności SPPP CEA w Supraślu: region warmińsko-mazurski i podlaski

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA w Supraślu:

 • 7. SPPP CEA we Wrocławiu

  Psycholog: Olga Szewczyk
  Adres SPPP CEA: OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Piłsudskiego 25, 52-443 Wrocław
  Dyżury: czwartek 16.30 – 19.30; piątek 14.30 - 17.30
  Kontakt: tel. 71 736 60 00; tel. kom. 608 470 618; Skype: SPPP CEA Wrocław, szewczyk@cea.art.pl 
  Obszar działalności SPPP CEA we Wrocławiu: region dolnośląski, lubuski

  Czerwona ikona pliku pdf Oferta SPPP CEA we Wrocławiu:

dr Urszula Bissinger-Ćwierz
Biuro wizytatora CEA: ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin
tel/fax. 81 534-89-22 ; bissinger@cea.art.pl

dr Anna Antonina Nogaj
Biuro wizytatora CEA: PZSM ul. Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz
tel. 606 444 221; nogaj@cea.art.pl

Publikacje książkowe:

U. Bissinger-Ćwierz, A. A. Nogaj – Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka

» Czytaj więcej …

Urszula Bissinger-Ćwierz – Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej

Wersja do pobrania

Maria Manturzewska – Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych

Wersja do pobrania

Publikacje periodyczne:

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczny CEA nr 1 – Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych

Zeszyt nr 1

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczny CEA nr 2 – Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zeszyt nr 2

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczny CEA nr 3 – Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej

Zeszyt nr 3

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczny CEA nr 4 – Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym

Zeszyt nr 4

Raporty:

Jakość programów wychowawczych oraz szkolnych programów profilaktyki realizowanych w szkolnictwie artystycznym

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów ogólnokształcących szkół i burs artystycznych – Rok Bezpiecznej Szkoły

Diagnoza poziomu zagrożenia uzależnieniami i przemocą w szkolnictwie artystycznym

Materiały pomocnicze  – broszury dla rodziców dotyczące korzyści ogólnorozwojowych kształcenia artystycznego:

Szkoły muzyczne: Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Szkoły plastyczne: Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

Przewiń do góry