Podziękowania dla uczestników Szalonych Dni Muzyki

sz_d


KOLOROWE I PEŁNE RADOŚCI SZALONE DNI MUZYKI „NATURA” ZA NAMI

Wszystkim młodym muzykom, solistom, zespołom oraz ich dyrygentom, chórmistrzom, aranżerom, a także dyrektorom szkół i wszystkim pedagogom, którzy przyczynili się po raz kolejny  do sukcesu tegorocznego Festiwalu „Szalone Dni Muzyki ” Natura” serdecznie dziękuję za wspaniałą reprezentację szkolnictwa artystycznego na forum ogólnopolskim.

Dziękuję szczególnie:

Pani Elwirze Śliwkiewicz – Cisak i Pani Renacie Kołodyńskiej – Pyda oraz chórowi dziecięcemu i zespołowi  akordeonowemu Quatro-QuinTres OSM I i II st. w Lublinie,

Pani Grażynie Wolter – Kaźmierczak i orkiestrze symfonicznej PSM I i II st. w Inowrocławiu,

Pani Marcie Kulczyńskiej i orkiestrze symfonicznej ZPSM nr 4 w Warszawie,

Panu Andrzejowi Kucybale i orkiestrze symfonicznej ZPSM w Bielsku-Białej,

Panu Zygmuntowi  Nitkiewiczowi i orkiestrze  symfonicznej  Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie

Panu Marcinowi Radwańskiemu o orkiestrze symfonicznej OSM I i II st. w Łodzi,

Panu Henrykowi Wierzchoniowi i orkiestrze symfonicznej PZSM w Bydgoszczy,

Panu Stanisławowi Śmietanie oraz młodzieżowej orkiestrze dętej i kwintetowi klarnetowemu PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju

Panu Maciejowi Tomasiewiczowi oraz orkiestrom symfonicznym OSM I i II st. w Bytomiu i POSM II st. w Katowicach.

Panu Przemysławowi Zych oraz orkiestrze symfonicznej i zespołowi Frument Project ZSM w Radomiu.

Z pozdrowieniami

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Rozmiar czcionki
Kontrast: