Pismo w sprawie wykazu instrumentarium perkusyjnego w szkołach muzycznych I i II stopnia

Dyrektorzy szkół muzycznych
pierwszego i drugiego stopnia
prowadzonych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nauczyciele klas perkusji

Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonych wykazów instrumentarium perkusyjnego do kształcenia uczniów w zakresie gry solowej oraz kameralnej w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia umożliwiające realizację obowiązujących podstaw programowych.

W przypadku kształcenia odbywającego się w dwóch etapach edukacyjnych, a tym samym wykorzystywaniu tego samego instrumentarium, prosimy o wypełnienie wykazu przeznaczonego dla szkoły muzycznej drugiego stopnia.

Informacja urzeczywistni zasoby i stan instrumentarium perkusyjnego w szkołach oraz będzie pomocna przy opracowaniu programów przesłuchań Centrum.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wykazów do wizytatorów regionalnych, w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Wykaz instrumentarium perkusyjnego

Rozmiar czcionki
Kontrast: