Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Zwracam się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do Centrum Edukacji Artystycznej oryginału Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017, sporządzonego według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238 poz. 1581).

Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ponadto proszę o niezwłoczne umieszczenie skanu ww. Oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej kierowanej przez Państwa placówki.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: