Informacje CEA dotyczące organizacji i zasad przeprowadzania imprez, konkursów itp.

PRZYDATNE DOKUMENTY – INFORMACJE

Formularz wniosku o umieszczenie w kalendarzu imprez / o dofinansowanie imprezy

Sprawozdanie z wykonania imprezy

Tabela do rozliczenia finansowego imprezy

Umowa o współorganizowanie


Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalania zasad wynagradzania wykładowców szkoleń, kierowników naukowych, kierowników administracyjnych oraz jurorów i członków komisji oceniających plenery, przesłuchania, konkursy, konkursy Centrum Edukacji Artystycznej, konsultantów przeprowadzających badania efektywności nauczania oraz obsługi finansowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

LOGO CEA - KSIĘGA ZNAKU

Zwracamy uwagę, że szkoły i placówki organizujące imprezy zamieszczone w Kalendarzu Imprez oraz współfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej, mają obowiązek wykorzystywać logo Centrum Edukacji Artystycznej.

flceaikr16X16 POBIERZ LOGO CEA

Rozmiar czcionki
Kontrast: