Nowe szkoły policealne animatorów kultury

Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury “SKiBA” we Wrocławiu oraz Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu (Dz.Urz. MKiDN z dnia 12 lipca 2017 r., poz. 46 i 47) w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczyna działalność dydaktyczną:

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu kształcące w zawodach:

1) animator czytelnictwa;
2) animator działań arteterapeutycznych;
3) animator działań filmowych;
4) animator działań pantomimicznych;
5) animator działań teatralnych;
6) animator tańca.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronach szkoły: www.skiba.edu.pl


Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu oraz Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu (Dz.Urz. MKiDN z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 48 i 49) w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczyna działalność dydaktyczną:

Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu kształcące w zawodach:

1) animator działań filmowych;
2) animator działań teatralnych;
3) animator tańca.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronach szkoły: www.studium.kalisz.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: