Narady szkoleniowe RODO dla szkół artystycznych

W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Centrum Edukacji Artystycznej organizuje w regionach i makroregionach narady szkoleniowe dla dyrektorów szkół prowadzonych przez MKiDN pt. „Praktyka wdrożeniowa RODO – jak przygotować się do najważniejszych wymagań”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w Warszawie (dla Regionu XVI Mazowieckiego oraz Regionów XIV i XV – Warmińsko-Mazurski i Podlaski) dnia 19 marca (poniedziałek) 2018 r. oraz w Inowrocławiu, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st., ul. Kilińskiego 16a (dla Regionu I – Zachodniopomorskiego, Regionu III – Pomorskiego, Region IV – Kujawsko-Pomorskiego, Regionu V – Wielkopolskiego oraz Regionu VI – Lubuskiego) dnia 28 marca (środa) 2018 roku.

Kolejne narady szkoleniowe odbędą się 9 kwietnia (poniedziałek) 2018 r. w Katowicach  (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7A) dla Regionu VII –Dolnośląskiego, Regionu VIII i IX – Opolskiego i Śląskiego oraz Regionu XIII – Łódzkiego oraz 14 marca (środa) 2018 r. w Tarnobrzegu (Państwowa Szkoła Muzyczna I st.) dla Regionu XII – Lubelskiego, Regionu X – Małopolskiego, Świętokrzyskiego oraz Regionu XI – Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje w biurach Wizytatorów Regionalnych oraz w Dziale Doskonalenia, Dokształcania oraz Wydawnictw Centrum Edukacji Artystycznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast: