Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli szkół artystycznych

W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego) zostało mu powierzone stanowisko dyrektora szkoły (czyli nie posiada on nieprzerwanego okresu pracy 3 lat na tym stanowisku) - postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w regionie.

Dokumentacja dołączona do wniosku jest taka sama jak pozostałych nauczycieli mianowanych, natomiast skład komisji kwalifikacyjnej powinien być taki, jak dla dyrektora szkoły.

Procedury awansu na stopień nauczyciela kontraktowego

Mianowanie

doc

Wniosek o wszczęcie postępowania egz. mianowany

Rozmiar: 27.00 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Akt mianowania

Rozmiar: 38.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Analiza formalna na mianowanego

Rozmiar: 51.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Indywidualna karta oceny KE

Rozmiar: 31.00 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Niezdanie

Rozmiar: 28.50 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
docx

Protokół KE

Rozmiar: 19.91 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Uzupełnienie braków – mianowany pismo wizytatora

Rozmiar: 26.50 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zaproszenie na egzamin

Rozmiar: 26.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu

Rozmiar: 27.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zbiorcza karta punktacyjna egzaminacyjna

Rozmiar: 25.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021

Dyplomowanie

doc

Wniosek o wszczęcie postępowania kwal. dyplomowany

Rozmiar: 29.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Akt dyplomowany

Rozmiar: 37.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Analiza formalna na dyplomowanego

Rozmiar: 77.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Brak akceptacji

Rozmiar: 29.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Indywidualna karta oceny KK

Rozmiar: 30.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Protokół KK

Rozmiar: 61.50 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Uzupełnienie braków – dyplomowany pismo wizytatora

Rozmiar: 27.50 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zaproszenie na rozmowę

Rozmiar: 26.50 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zaświadczenie o akceptacji

Rozmiar: 27.00 KB
Data modyfikacji: 27-05-2021
doc

Zbiorcza karta punktacyjna kwalifikacyjna

Rozmiar: 25.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021

Wspólne wzory dokumentów

doc

Bez rozpoznania

Rozmiar: 25.00 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Oświadczenie członka komisji

Rozmiar: 25.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Sprawozdanie wizytatora

Rozmiar: 37.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Zaświadczenie dyrektor

Rozmiar: 30.50 KB
Data modyfikacji: 08-06-2021

Przydatne materiały

pdf

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu

Rozmiar: 18.77 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
pdf

Wniosek o sprostowanie omyłki i wymianę dokumentu

Rozmiar: 21.87 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Wniosek o wpisanie na listę ekspertów

Rozmiar: 28.00 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021
doc

Informacja o dorobku zawodowym

Rozmiar: 27.50 KB
Data modyfikacji: 09-01-2021

Przewiń do góry