Harmonia / Zasady muzyki

Internetowa platforma do zadań testowych z zasad muzyki i harmonii

Poniżej prezentowane są przykładowe zadania opracowane przez nauczycieli z różnych regionów Polski.

Nauczycieli zainteresowanych tworzeniem lub modyfikowaniem testów, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panem Danielem Dramowiczem, nauczycielem harmonii w PSM I i II st. w Olsztynie na adres harmoniapraktyczna@gmail.com

  • Aktualizacja: 07.05.2021
Logo projektu Harmonia / Zasady muzyki

Zasady muzyki

Dział zasad muzyki: Podstawowe elementy notacji muzycznej

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 12  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm21

Dział zasad muzyki: Rytm muzyczny

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

 Ilość pytań: 10  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm22

Dział zasad muzyki: Metrum muzyczne

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 18  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm23

Dział zasad muzyki: Interwały

Uwagi: Test samouczek o interwałach bez znaków chromatycznych, z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 20  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm24

Dział zasad muzyki: Diatonika, chromatyka, enharmonia

Uwagi: Test samouczek o interwałach ze znakami chromatycznymi, z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 21  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm25

Dział zasad muzyki: Gamy durowe i molowe

Uwagi: Test samouczek o gamach durowych i molowych oraz interwałach charakterystycznych, z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 17  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm26

Dział zasad muzyki: Akordy

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 18  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm27

Dział zasad muzyki: interwały, gamy, triady

Uwagi: Sprawdzian – 20 pytań dobieranych losowo z puli 26 pytań dotyczących interwałów, gam (z uwzględnieniem odmiany harmonicznej) i akordów triady

Ilość pytań: 20  Ι  Max czas: 30 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm01

Dział zasad muzyki: Inne skale spoza systemu dur-moll

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 10  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm28

Dział zasad muzyki: Dźwięk i jego cechy

Uwagi: Test samouczek o powstawaniu dźwięku, jego budowie i cechach, z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 18  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm29

Dział zasad muzyki: Agogika, dynamika, artykulacja, ozdobniki, elementy dzieła muzycznego

Uwagi: Test samouczek z pytaniami sprawdzającymi

Ilość pytań: 12  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: zm20

Harmonia

Dział harmonii: Wiadomości wstępne – układ akordu

Uwagi: Sprawdzenie podstawowych wiadomości dotyczących układu akordu w postaci zasadniczej w fakturze czterogłosowej

Ilość pytań: 10  Ι  Max czas: 10 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia21

Dział harmonii: Wiadomości wstępne – skala głosów w fakturze chóralnej, budowa akordów

Uwagi: Podstawowe wiadomości zdobywane na pierwszych lekcjach nauki harmonii. Z zestawu 25 pytań każdorazowo losowane jest 10

Ilość pytań: 10  Ι  Max czas: 8 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia37

Dział harmonii: Wiadomości wstępne – łączenie akordów triady bez przewrotu najbliższą drogą

Uwagi: Podstawowe wiadomości zdobywane na pierwszych lekcjach nauki harmonii. Czterotaktowe zadania z podanymi funkcjami harmonicznymi. Wyjaśnianie, omawianie i weryfikacja prawidłowości zapisu każdego akordu i łączenia z kolejnym akordem

Ilość pytań: 40  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia05

Dział harmonii: Wiadomości wstępne – łączenie akordów triady bez przewrotu najbliższą drogą

Uwagi: Podstawowe wiadomości zdobywane na pierwszych lekcjach nauki harmonii. Kontynuacja testy „Pierwsze zadanie z łączenia akordów triady bez przewrotu najbliższą drogą”.

Ilość pytań: 38  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia12

Dział harmonii: Wiadomości wstępne

Uwagi: Sprawdzian umiejętności harmonizowania melodii i łączenia akordów triady bez przewrotu najbliższą drogą

Ilość pytań: 52  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia08

Dział harmonii: Wiadomości wstępne

Uwagi: Weryfikacja umiejętności łączenia akordów triady bez przewrotu. W stosunku kwinty (ścisłe i swobodne) i w stosunku sekundy (ścisłe). Zadanie czterotaktowe z podanymi funkcjami.

Ilość pytań: 29  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia09

Dział harmonii: Dominanta z podwójnym opóźnieniem

Uwagi: Podsumowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na pierwszej lekcji wprowadzającej zagadnienie D64

Ilość pytań: 12  Ι  Max czas: 10 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia40

Dział harmonii: bas cyfrowany

Uwagi: Wprowadzenie do tworzenia akordów według zapisu basu cyfrowanego. Dalsze omówienie zagadnienia odbywa się w II części samouczka

Ilość pytań: 18  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia57

Dział harmonii: bas cyfrowany

Uwagi: Dalsze omówienie zagadnienia bc: akordy w postaci zasadniczej, znaki chromatyczne w zapisie bc, określanie pozycji akordów, odczytywanie akordów na podstawie zapisów bc. Kolejna część informacji związanej z bc przedstawiona zostanie w cz. III samouczka (wiosna 2020)

Ilość pytań: 14  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia58

Dział harmonii: Zasady budowy i rozwiązywania D7

Uwagi: Krótki test zaplanowany do stosowania po pierwszej lekcji o D7

Ilość pytań: 5  Ι  Max czas: 5 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia22

Dział harmonii: Zasady budowy i rozwiązywania D7

Uwagi: Test – samouczek: podawane (przypominane) są nowe treści, a zdobyta wiedza jest weryfikowana pytaniami

Ilość pytań: 20  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia03

Dział harmonii: Zasady budowy i rozwiązywania D7

Uwagi: Czterotaktowe zadanie z podanymi funkcjami + pytania kontrolne o rozwiązywanie tercji i septymy D7

Ilość pytań: 12  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia06

Dział harmonii: Zasady budowy i rozwiązywania D7

Uwagi: Harmonizacja sopranu krok po kroku. Treść kolejnych pytań zawiera również wskazówkę, jak należało odpowiedzieć na pytania poprzednie

Ilość pytań: 35  Ι  Max czas: 90 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia60

Dział harmonii: Dominanta septymowa

Uwagi: Średnio-trudny test dotyczący budowania i rozwiązywania dominanty septymowej, dominanty septymowej bez prymy i dominanty z podwójnym opóźnieniem

Ilość pytań: 8  Ι  Max czas: 16 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia23

Dział harmonii: D-1- 

Uwagi: Test samouczek – podawane (przypominane) są nowe treści, a następnie weryfikowana jest wiedza

Ilość pytań: 14  Ι  Max czas: 30 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia50

Dział harmonii: Dominanta septymowa bez prymy

Uwagi: Harmonizacja sopranu krok po kroku z użyciem akordów triady i różnych form dominanty (D7 i D7-1-). Wymaga skupienia

Ilość pytań: 45  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia61

Dział harmonii: dominanta nonowa

Uwagi: Test samouczek – podawane (przypominane) są nowe treści, a następnie weryfikowana jest wiedza

Ilość pytań: 20  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia04

Dział harmonii: D9

Uwagi: Średnio-trudny test dotyczący  budowy, powtarzania i rozwiązywania dominanty nonowej

Ilość pytań: 8  Ι  Max czas: 24 minuty

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia44

Dział harmonii: D-1-

Uwagi: Budowa i rozwiązywanie dominanty nonowej bez prymy

Ilość pytań: 7  Ι  Max czas: 21 minuty

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia48

Dział harmonii:  Dominanty: septymowa, septymowa bez prymy, nonowa, nonowa bez prymy

Uwagi: Sprawdzian wiedzy o dominantach

Ilość pytań: 30  Ι  Max czas: 50 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia02

Dział harmonii: Podsumowanie I roku nauki harmonii. Określenie „I rok nauki” użyte umownie – nauczyciele mogą realizować programu nauczania z innym rozkładem materiału.

Uwagi: I wiadomości wstępne. II Łączenie trójdźwięków triady bez przewrotu, harmonizacja sopranu. III Budowa i łączenie trójdźwięków triady w I i II przewrocie, bc IV Figuracja (śladowo) V Formy D 

Ilość pytań: 48  Ι  Max czas: 50 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia27

Dział harmonii: Akordy poboczne

Uwagi: Podsumowanie pierwszych lekcji o akordach pobocznych. Sprawdzenie podstawowych informacji teoretycznych o akordach pobocznych

Ilość pytań: 7  Ι  Max czas: 7 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia10

Dział harmonii: Akordy poboczne

Uwagi: Informacja o podstawowych wiadomościach dotyczących budowy i łączenia akordów pobocznych. Zawiera również pytania.

Ilość pytań: 14  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia07

Dział harmonii: Akordy poboczne

Uwagi: Średnio-trudny test dotyczący wiedzy teoretycznej z zakresu budowy trójdźwięków pobocznych

Ilość pytań: 11  Ι  Max czas: 15 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia42

Dział harmonii: Kadencje

Uwagi: Test sprawdzający wiedzę z zakresu typów, rodzajów, cech i odmian kadencji

Ilość pytań: 15  Ι  Max czas: 30 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia55

Dział harmonii: Wychylenie modulacyjne (wtrącenie pojedyncze i wyrzutnia)

Uwagi: Test do samodzielnego opanowania podstawowej wiedzy o wychyleniu modulacyjnym. Omówiono zagadnienie wtrącenia dominanty i zjawisko wyrzutni/elipsy

Ilość pytań: 13  Ι  Max czas: 40 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia45

Dział harmonii: Akord tristanowski i alteracje

Uwagi: Test oceniany zgodnie z WSO obowiązującym w jednej ze szkół muzycznych II stopnia

Ilość pytań: 13  Ι  Max czas: 15 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia26

Dział harmonii: Wychylenie modulacyjne, alteracje, dźwięki obce, tonalność rozszerzona

Uwagi: Krótki test oparty na twórczości R. Wagnera. Analiza funkcji i zjawisk harmonicznych

Ilość pytań: 14  Ι  Max czas: 30 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia59

Dział harmonii: Określenie „końcowe w przedostatniej klasie” użyte umownie – nauczyciele mogą realizować programu nauczania z innym rozkładem materiału. Czterodźwięki, wtrącenia, alteracje, akord chopinowski, bc i sopran.

Uwagi: Zadanie czterotaktowe (bc i sopran) podsumowujące (przed działem modulacje)

Ilość pytań: 49  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia36

Dział harmonii: Harmonika klasyczno-romantyczna

Uwagi: Test obejmujący podstawowy materiał z zakresu wiedzy o harmonice klasyczno-romantycznej

Ilość pytań: 14  Ι  Max czas: 40 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia28

Dział harmonii: Całość materiału z minimalnym uwzględnieniem modulacji i muzyki XX i XXI wieku

Uwagi: Test realizowany przez 12 uczniów z 6 szkół regionu północno-wschodniego podczas Spotkań Harmonicznych – Olsztyn 2019. Uwaga: system nazewnictwa funkcji zgodny z podręcznikami K. Sikorskiego i F. Wesołowskiego.

Ilość pytań: 60  Ι  Max czas: 60 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia29

Dział harmonii: Powtórzenie wiadomości o D9>-1- i o alteracji akordów

Uwagi: Powtórka przed nauką modulacji enharmonicznej

Ilość pytań: 30  Ι  Max czas: 45 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia01

Dział harmonii: Modulacje diatoniczna, chromatyczna i enharmoniczna

Uwagi: Analiza przykładowych zapisów nutowych i funkcyjnych różnego rodzaju modulacji

Ilość pytań: 15  Ι  Max czas: 30 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia30

Dział harmonii: Różnorodność głosów i faktury

Uwagi: Analiza harmoniczna utworów w różnej fakturze. Dodawanie kolejnego głosu.

Ilość pytań: 10  Ι  Max czas: 20 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia35

Dział harmonii: Harmonika XX wieku

Uwagi: Mini test dotyczący znajomości podstawowych cech twórczości C. Debussy’ego pod kątem harmonicznym

Ilość pytań: 5  Ι  Max czas: 7 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło: harmonia32

Dział harmonii: Harmonika XX wieku

Uwagi: Mini test dotyczący znajomości podstawowych cech twórczości C. Debussy’ego pod kątem harmonicznym

Ilość pytań: 5  Ι  Max czas: 7 minut

Link do testu: harmonia.testportal.pl

Hasło:harmonia32 

Przewiń do góry