Kurs Kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą

dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką artystyczną.

Adresaci: nauczyciele posiadających stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnieni w szkołach i placówkach artystycznych.

Organizator Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzania Oświatą: Kurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Świadectwo ukończenia: uczestnicy Kursu po spełnieniu warunków określonych w regulaminie Kursu otrzymują Świadectwo Ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Organizacja kursu: Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych (wliczając godziny praktyk kierowniczych) i odbywa się w zjazdach:

  1. 23-25 kwietnia 2021 r. (22 godz.)
  2. 7-9 maja 2021 r. (20 godz.)
  3. 21-23 maja 2021 r. (20 godz.)
  4. 4-6 czerwca 2021 r. (20 godz.)
  5. 18-20 czerwca 2021 r. (20 godz.)
  6. 2-4 lipca 2021 r. (20 godz.)
  7. 16-18 lipca 2021 r. (20 godz.)
  8. 30 lipca – 1 sierpnia 2021 r. (20 godz.)
  9. 6-7 sierpnia 2021 r. (18 godz.)

– zjazdy odbywają się w formie zdalnej na platformie ClickMeeting CEA i stacjonarnie w siedzibie Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40 w Warszawie.

Termin zgłoszenia na kurs:

Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie kandydat dokonuje osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie Centrum do dnia 31 marca 2021 r. Zgłoszenie z dopiskiem „Kurs Zarządzania Oświatą CEA” zawiera Formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.cea.art.pl oraz załączniki zgodne z Regulaminem Kursu.

Do dnia 12 kwietnia 2021 r. na wskazane przez zgłaszających adresy mailowe wpłynie odpowiedź o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na Kurs Zarządzania Oświatą CEA.

Sprawy związanie z kursem prowadzi st. wizytator Elżbieta Ostrowska, tel. 22 42-10-642, Dział Doskonalenia, Dokształcania i Wydawnictw CEA.


Załączniki:

Czerwona ikona pliku pdf Regulamin Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Zarządzania Oświatą

Niebieska ikona pliku word Formularz zgłoszenia

Przewiń do góry