Dane teleadresowe

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa
tel. (22) 42-10-621, 42-10-617
fax. (22) 42-10-633
e-mail: sekretariat@cea.art.pl ; www.cea.art.pl


Kierownictwo Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrektor CEA
dr Zdzisław Bujanowski 

Wicedyrektorzy CEA
Eugeniusz Buda
Włodzimierz Gorzelańczyk


» Komunikat w sprawie korespondencji przesyłanej do Centrum Edukacji Artystycznej


INSTYTUCJE

»
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
centrala Ministerstwa (22) 42-10-100 ; www.mkidn.gov.pl

»
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 55-15-590 ; www.mkidn.gov.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast: