Konkursy na stanowiska dyrektorów

Informacje CEA dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół


Konkursy na stanowiska dyrektorów – treść 1 ogłoszenia z 26.03.2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów – treść 2 ogłoszenia z 26.03.2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów – treść 3 ogłoszenia z 15.04.2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów – treść 4 ogłoszenia z 18.06.2019 r.

Konkursy na stanowiska dyrektorów – treść 5 ogłoszenia z 18.06.2019 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce


Komentarz CEA – Dokumenty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki – materiał pomocniczy – dotyczy ogłoszenia dokonanego na podstawie rozporządzenia MKiDN z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694) 

Komentarz CEA – Dokumenty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki – materiał pomocniczy – dotyczy ogłoszenia dokonanego na podstawie rozporządzenia MKiDN z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832) 


Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z załącznikami


UWAGA Szkoły Plastyczne !

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z załącznikami – dotyczy konkursów przeprowadzanych w bieżącym roku szkolnym na stanowiska dyrektorów dotychczasowych szkół plastycznych (LP i OSSP) oraz także na stanowiska dyrektorów zespołów szkół plastycznych


Pismo w sprawie wątpliwości odnośnie interpretacji § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 czerwca  2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642)


USTAWA z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów


Wyjaśnienie w sprawie zaświadczenia lekarskiego – dokumentu wymaganego od kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki

12 sierpnia 2010 r.
W § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373) określono, że kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. W przepisie nie wskazano formy zaświadczenia ani nie określono kwalifikacji lekarza, który je wydaje, gdyż byłoby to przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, z późn. zm.). W związku z tym takie zaświadczenia mogą wydawać wszyscy lekarze, o których mowa w § 7 tego rozporządzenia, uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: