Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i placówek artystycznych

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącą braku możliwości kontaktowania się z niektórymi szkołami i placówkami systemu oświaty za pomocą platformy ePUAP, Centrum Edukacji Artystycznej przypomina, że Szkoła publiczna prowadzona przez organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) realizującą zadania publiczne, o których mowa w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) ma obowiązek posiadania skrzynki ePUAP. Mając powyższe na uwadze zalecamy zweryfikowanie posiadania skrzynki na platformie ePUAP oraz zamieszczenie ich adresów na Państwa stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej.

Przewiń do góry