W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w kwestii kształtu oceny z przedmiotów, z których jest ona ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, które w roku szkolnym 2020/2021 nie są przeprowadzane, a ocenę tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne, na co wskazuje regulacja § 11bc rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), Centrum Edukacji Artystycznej wyjaśnia, że ocena uwzględniona na świadectwie powinna składać się zatem wyłącznie z oceny ustalonej przez nauczyciela przedmiotu. W miejscu przeznaczonym na wpisanie liczby punktów uzyskanych na egzaminie promocyjnym lub końcowym należy wstawić poziomą kreskę.

Przewiń do góry