Komunikat w sprawie egzaminu dyplomowego w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele i Uczniowie,

Uprzejmie informujemy, że egzamin dyplomowy w szkołach artystycznych odbywa się w roku szkolnym 2017/2018 na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258).

Obecnie trwają prace nad nowymi przepisami rozporządzenia MKiDN ws. oceniania, klasyfikowania i promowania, jednak ich ostateczny kształt będzie znany pod koniec grudnia br.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: