Komunikat dotyczący organizacji i finansowania imprez Szkolnictwa Artystycznego

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że od nowego roku szkolnego zmianom ulegną zasady naboru i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz wpisanie imprezy do Kalendarza Imprez Szkolnictwa Artystycznego.

Kalendarz zawierać będzie wyłącznie ofertę realizowanych w danych roku szkolnym KONKURSÓW – wybranych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym, które organizowane będą przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz podmioty zewnętrzne (t.j.: szkoły Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie artystyczne i inne).

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem mapy konkursów szkół artystycznych w oparciu w szczególności o wskazania środowisk szkół artystycznych, a także z uwzględnieniem przesłanych dotychczas wniosków szkół, placówek i instytucji.

Ponadto, opracowywane są nowe zasady organizacji, przebiegu i finansowania konkursów i innych ważnych imprez szkolnictwa artystycznego.

Szkoły artystyczne zgłaszają propozycje konkursów i innych imprez poprzez biura wizytatorów CEA w regionach.

Rozmiar czcionki
Kontrast: