KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe:

   15 – 28 stycznia 2018 r.
   województwa:  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

    22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
    województwa:  podlaskie, warmińsko-mazurskie

    29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    12 – 25 lutego 2018 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej:
– ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
– ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
– ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
– szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej,
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego
– ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury:
– w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

11. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkoły muzycznej I stopnia:
      20 czerwca 2018 r.

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

13. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

14. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: