KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia 2017 r.
województwa:  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
województwa:  podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,  wielkopolskie

13 – 26 lutego 2017 r.
województwa:  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej:

– część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 r.
– część matematyczno-przyrodnicza: 20 kwietnia 2017 r.
– język obcy nowożytny: 21 kwietnia 2017 r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:

– część humanistyczna: 1 czerwca 2017 r.
– część matematyczno-przyrodnicza: 2 czerwca 2017 r.
– język obcy nowożytny: 5 czerwca 2017 r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

7. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego

– część ustna: od 4 do 26 maja 2017 r.
– część pisemna: od 4 do 24 maja 2017 r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:

– ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:

– szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej,
– 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

10. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury:

– w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych

11. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkoły muzycznej I stopnia: 21 czerwca 2017 r.

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

13. Ferie letnie: 24 czerwca 31 sierpnia 2017 r.

14. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: