Informacja dot. badania realizacji poziomu podstawy programowej z przedmiotu „Zasady Muzyki”

Szanowni Państwo
Wizytatorzy
Dyrektorzy Szkół muzycznych II stopnia

Zgodnie z wcześniejszą informacją podaną przez Centrum Edukacji Artystycznej badania realizacji poziomu podstawy programowej z przedmiotu „Zasady Muzyki” odbędą się na przełomie maja i czerwca tego roku.

Odbędą się na podobnych zasadach jak wcześniejsze, organizowane przez Punkt Konsultacyjny w Olsztynie. Będą polegały , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pomiędzy osobami przeprowadzającymi test i dyrektorami szkół, na sprawdzeniu wiedzy wśród absolwentów przedmiotu – z reguły uczniów klasy drugiej II stopnia. Test trwał będzie ok. 40 minut.

Badania odbędą się bez obecności nauczycieli ze szkoły.

Dyrektorów proszę o zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzenia badania. Proszę jednocześnie o sporządzenie listy uczniów mających obowiązek w badaniu uczestniczyć. W wypadku nieobecności ucznia proszę o podanie konkretnej przyczyny nieobecności na adres mailowy: janusz.lewandowski4@wp.pl.

Janusz Bogdan Lewandowski
Wizytator CEA do spraw badań poziomu kształcenia

Rozmiar czcionki
Kontrast: