Informacja dla osób niepełnosprawnych

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH i SŁABOSŁYSZĄCYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej – sekretariat@cea.art.pl

przesyłania faksów – nr (22) 42-10-633

telefonicznie  – nr (22) 42-10-621

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do CEA chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@cea.art.pl, faksem (22 42-10-633),
w formie papierowej na adres CEA lub telefonicznie (22 42-10-621).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) przybywające do CEA w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: