Inauguracja ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli szkół muzycznych – zapraszamy 28 marca 2018 r. do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Centrum Edukacji Artystycznej – Dział doskonalenia, dokształcania i wydawnictw oraz Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, zapraszają nauczycieli szkół artystycznych, a w szczególności nauczycieli szkół muzycznych, na szkolenie „Fortepiany historyczne” towarzyszące wystawie czasowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina „Fortepiany Chopina… wyjątkowa wystawa instrumentów z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina”, w niezwykłej oprawie scenograficznej Borysa F. Kudlički. Szkolenie omawia problematykę wykonawstwa historycznego w odniesieniu do repertuaru romantycznego z trzech perspektyw: instrumentologicznej, krytyczno-teoretycznej i wykonawczej. Szkolenie to otwiera nowy cykl szkoleń (szczegóły poniżej):

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymają ZAŚWIADCZENIE.

Poniżej szczegółowy PROGRAM oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zgłoszenia na ww. formularzu należy wysłać najpóźniej do dnia 18 marca 2018 r. na adres mailowy  sekretariat@cea.art.pl z dopiskiem w tytule „Szkolenie Fortepiany historyczne”. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zakwalifikowani na szkolenie nauczyciele zostaną powiadomieni mailowo na wskazany w zgłoszeniu adres elektroniczny.
Sprawy prowadzi Anna Jarecka-Bala, tel. 22 42-10-638..


PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: