Grajmy TUTTI muzykę polską!

Szanowni Państwo,

Wypełniając misję upowszechniania twórczości polskich kompozytorów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska artystycznego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz pierwszy w historii rozpoczyna realizację przedsięwzięcia wspierającego wykonawstwo muzyki polskiej. Inicjatywa TUTTI.pl jest kierowana do orkiestr i zespołów muzycznych, szkół i akademii oraz instytucji zajmujących się organizowaniem koncertów, festiwali i nagrań.

Podstawowe cele TUTTI.pl to:

  •    promocja utworów kompozytorów polskich,
  •    zwiększenie udziału utworów kompozytorów polskich w repertuarze rodzimych zespołów,
  •    umożliwienie artystom korzystania na dogodnych warunkach z legalnych materiałów wykonawczych, będących w dyspozycji PWM,
  •    wprowadzanie nowych kompozycji do katalogu PWM,
  •    sukcesywna poprawa jakości materiałów wykonawczych muzyki polskiej ze zbiorów PWM.

Jak działa TUTTI.pl?

Proponujemy Państwu dofinansowanie wypożyczeń materiałów wykonawczych na koncerty, przedstawienia i nagrania w sezonie 2017/2018 w postaci rabatu w wysokości 70%. Pula środków na wsparcie wydarzeń z muzyką polską jest ograniczona i wynosi w tym roku 200 tys. zł. Rabat więc przyznawany będzie w drodze konkursu, na podstawie przesłanego wniosku. Regulamin przedsięwzięcia, wykaz dostępnych utworów, wniosek oraz wszelkie informacje niezbędne do jego wypełnienia zamieszczone są na stronie www.tutti.pwm.com.pl. Weryfikacji wniosków dokona komisja złożona z przedstawicieli środowiska muzycznego.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 października 2017 (decyduje data wpłynięcia do oddziału PWM w Warszawie).

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony www.tutti.pwm.com.pl, zapoznania się z zasadami konkursu i… wzięcia w nim udziału!

Grajmy TUTTI muzykę polską!

Rozmiar czcionki
Kontrast: