Przykład dobrej praktyki w PLSP w Poznaniu

Tytuł: „Egzamin wstępny – rysunek i malarstwo”

Forma:

  • film instruktażowo-informacyjny;
  • materiał filmowy, format zapisu mp4; czas trwania - 18:11 min;
  • materiał zrealizowany przy pomocy (programy i aplikacje): Gimp (obróbka materiału wizualnego), Canva (prezentacja), Teams (rejestracja materiału video), Adobe Premiere (obróbka i montaż filmu).

Grupa docelowa: Film dedykowany jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych planujących przystąpić do egzaminów wstępnych do PLSP w Poznaniu.

Przeznaczenie:

Materiał dydaktyczny ma służyć:

  • zapoznaniu się przez kandydatów z warunkami przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wstępnego z dziedzin rysunek i malarstwo (w tym z listą materiałów niezbędnych do realizacji zadań, w które kandydat jest zobowiązany się samodzielnie zaopatrzyć; czasem pracy przeznaczonym na poszczególne części egzaminu, treścią zadań);
  • przygotowaniu się warsztatowym kandydata (film podpowiada jak krok po kroku zrealizować pracę rysunkową oraz malarską, a także na jakie aspekty warto by kandydat zwrócił uwagę podczas wykonywania pracy – m.in. odpowiednia kompozycja, opracowanie walorowe i kolorystyczne itp.);
  • wyjaśnieniu paru podstawowych terminów z dziedziny – rysunek i malarstwo

Cel, dla jakiego powstał materiał filmowy:

Film został zrealizowany na potrzeby promocji szkoły w procesie rekrutacji z ideą emisji materiału podczas Drzwi Otwartych w PLSP w Poznaniu w formie ONLINE w dn. 17 marca 2021r.

Po przeprowadzeniu Drzwi Otwartych w ww. terminie – nagranie wydarzenia wraz z moim materiałem filmowym zostało udostępnione na internetowej stronie szkoły www.lp.poznan.pl

(z możliwością pobrania www.lp.poznan.pl/images/stories/12rsz20202021/Drzwi otwarte/Drzwi otwarte - PLSP w Poznaniu.mp4 ).

Wartość dydaktyczna:

Materiał może być wielokrotnie odtwarzany przez kandydatów (nie tylko w dany roku szkolnym), w zależności od ich potrzeb w procesie przygotowywania się do egzaminów wstępnych. Film może podnieść poziom przygotowania się kandydatów, a co za tym idzie jakość zrealizowanych podczas egzaminów wstępnych prac.

---

nauczyciel malarstwa i rysunku:
Alicja Chabowska

Przewiń do góry