DOSKONALENIE

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Centrum Edukacji Artystycznej przekazuje do wiadomości zmodyfikowany Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych i placówek na rok budżetowy 2017.
W związku z powyższym, prosimy o stosowanie powyższego regulaminu z dniem publikacji.

Wicedyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
Eugeniusz Buda

DOKSZTAŁCANIE


Aktualne formy dokształcania i doskonalenia można znaleźć także w Kategorii – Doskonalenie


Rozmiar czcionki
Kontrast: