W dniu 14 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza szczególne regulacje w zakresie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek artystycznych oraz burs szkolnictwa artystycznego w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z nowo wprowadzonym § 11hb ust. 1 rozporządzenia, w roku szkolnym 2020/2021 przewodniczący komisji konkursowej ustala termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej. Przewodniczący ma także obowiązek pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o wyznaczonym terminie pozostałych członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji.

Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia procedury konkursowej, jest wprowadzone w § 11hb ust. 2 rozporządzenia przedłużenie możliwości wyznaczenia terminu przeprowadzenia postępowania konkursowego w roku szkolnym 2020/2021. Obecnie termin przeprowadzenia konkursu może zostać ustalony w okresie do 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, który został wskazany w ogłoszeniu konkursu.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Czerwona ikona pliku pdf Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 681.

Przewiń do góry