[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania … Czytaj dalej [ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia