Szkoła Artystyczna

Wszystkie publikacje wydane przez CEA są wysyłane do Bibliotek szkół artystycznych. Można je także wypożyczyć z Biblioteki CEA.

Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 14)

Zapraszamy do kolejnego numeru Szkoły Artystycznej.

Zdjęcie okładki periodyku CEA "Szkoła artystyczna"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 13)

Zapraszamy do kolejnego numeru Szkoły Artystycznej.

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 13)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 12)

Zapraszamy do kolejnego numeru Szkoły Artystycznej.

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 12)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 11)

W kolejnym numerze kwartalnika Szkoła Artystyczna 3 (11) sporo miejsca zajmują prace uczniów nadesłane na ogłoszony wcześniej Konkurs na esej. Uczniowie szkół muzycznych II st., liceów plastycznych oraz klas licealnych ogólnokształcących szkół baletowych wypowiadali się na trzy tematy: Moja szkoła- moje miejsce, Szkolne ścieżki młodego artysty i Nauka w czasach koronazarazy.  Z innych ciekawych artykułów należy polecić materiał Dyrektor Iwony Wagi – Parafiniak Nowa „Miodowa”, mówiący o nowej siedzibie ZSM nr 1 w Warszawie, a także obszerne omówienie twórczości chóralnej Romualda Twardowskiego, autorstwa dr Marcina Mazura. Kompozytor w 2020 roku obchodził 90′ Urodziny.

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 11)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 10)

Zapraszamy do kolejnego numeru Szkoły Artystycznej. Z uwagi na pracę zdalną, jaką musieli podjąć nauczyciele i uczniowie przez długi czas, pojawiły się problemy radzenia sobie z tą nową formą edukacji. Małgorzata Borowiec pisze o zdalnym nauczaniu tańca, Joanna Bałdyga radzi rodzicom, jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu, Magdalena Krygier w swoim artykule porusza problem zdalnego nauczania w szkole plastycznej oraz wychowania w bursie. Zapewne do tego problemu będziemy jeszcze wracać nie raz. Polecamy m.in. interesujące rozważania na temat Ogólnego Rozporządzenia RODO, przydatnego w poruszaniu się w pracy w poszanowaniu praw autorskich.

Wydanie pierwsze, CEA 2020, s. 256

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 10)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 9)

Zdążyliśmy dotrzeć przed pandemią, która na początku wszystkim sparaliżowała życie. W pierwszym numerze 2020 roku znajduje się sporo artykułów na temat kształcenia artystycznego, m.in. o kształceniu plastycznym, estetycznym i wychowaniu przez sztukę, o ocenianiu w szkołach muzycznych I st. na podstawie badań ewaluacyjnych czy o relacji dyrygenta z chórem. Beata Szymaniak instruuje nas, jak poradzić sobie z dokumentacją szkolną, czyli tzw. papirologią.

Wydanie pierwsze, CEA 2020, s. 240

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 9)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 8)

Ostatni numer roku 2019, świąteczny. Do czytania jak zwykle sporo. Poruszony temat przesłuchań, przeglądów i konkursów, wokół których zawsze jest sporo dyskusji nauczycieli. Ponadto artykuły z dziedziny pedagogiki i psychologii. Nie zabrakło interesujących materiałów na temat kolęd, a także ciekawostek z życia Stanisława Wyspiańskiego. Zeszyt jak zwykle bogato i barwnie ilustrowany pracami uczniów, a także zdjęciami z wydarzeń w szkolnictwie artystycznym.

Wydanie pierwsze, CEA 2019, s. 240

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 8)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 7)

Ten numer SA zawiera sporo materiałów związanych z kształceniem artystycznym. Prof. Katarzyna Sokołowska pisze o współczesnej muzyce chóralnej, roli prawykonań i wierności intencji kompozytora zawartych w zapisie partytury. Z artykułu M. Kowalczyk możemy się wiele dowiedzieć o tkactwie i jego technologii, projektowaniu, oraz o historii tkanin artystycznych.

Znajdziemy tez materiał podsumowujący przesłuchania, przeglądy i konkursy w minionym 2019 roku. Z okazji roku Moniuszkowskiego polecam ciekawy artykuł „Don Moniuszko w Suwałkach” autorstwa prof. Wojciecha Jankowskiego o pięknym VII Międzynarodowym Festiwalu Ars Musica 2019 w Suwałkach, w całości poświęconym kompozytorowi.

Wydanie pierwsze, CEA 2019, s. 240

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 7)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 6)

Niniejszy numer SA zawiera sporo interesujących artykułów dotyczących kształcenia w szkole artystycznej. Ważnymi zagadnieniami poruszonym na łamach naszego kwartalnika są m.in.: opowieść o czterdziestu czterech ogólnopolskich plenerach rzeźby w drewnie, prawo autorskie, strona internetowa szkół artystycznych oraz artykuł o bogactwie, bankructwie i uzdolnionych ludziach.

Wydanie pierwsze, CEA 2019, s. 244

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 6)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 5)

Pierwszy tegoroczny numer Szkoły Artystycznej przygotowuje wszystkich do obchodów „Roku Stanisława Moniuszki”. Sporo artykułów poświęconych jest kształceniu w szkole artystycznej : o dyrygowaniu w ZPSM nr w Warszawie, nauczaniu śpiewu solowego, a także o lekcjach historii muzyki w szkole artystycznej. W dziale Nasi uczniowie i absolwenci przedstawiamy młodą utalentowana skrzypaczkę Zuzannę Budzyńską. Poruszane są także sprawy warsztatów perkusyjnych, graficznych oraz turniej kameralistyki.

Wydanie pierwsze, CEA 2019, s. 244

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 5)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 4)

Ostatni Zeszyt ubiegłego roku w dalszym ciągu opiewa na różne sposoby NIEPDLEGŁĄ. Ponadto Czytelnicy znajdą artykuły o wrażliwości, o aktywności koncertowej, o roli pianisty-akompaniatora, o egzaminach do szkół plastycznych i o konkursach. W Galerii przedstawiamy piękne żłóbki bożonarodzeniowe z Bydgoszczy, Zakopanego i Katowic.

Wydanie pierwsze, CEA 2018, s. 238

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 4 (Zeszyt 4)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 3)

Kolejny numer Szkoły Artystycznej jest poświęcony w dużym stopniu 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Ponadto znajdziemy artykuły ściśle związane z kształceniem artystycznym w szkole plastycznej i baletowej, a także o Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie, które w tym roku obchodzą 45-lecie. Dyrektor W. Gorzelańczyk przybliża kolejną, XV edycję „Młodej Polski” – formuły stypendialnej MK i DzN, a E.Rułka pisze o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Wydanie pierwsze, CEA 2018, s. 280

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 3 (Zeszyt 3)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 2)

W drugim Zeszycie kwartalnika znajdą Państwo m.in. artykuł o organizacji egzaminu maturalnego z przedmiotów nauczanych w szkołach artystycznych, o nauczaniu indywidualnym jako specyficznej płaszczyźnie oddziaływania wychowawczego, o korzyściach – fizycznych i psychologicznych wynikających z kształcenia w szkole baletowej. Ponadto prezentowane są szkoły plastyczne mające dobre praktyki oraz uczniowie szkół artystycznych, będący laureatami wielu konkursów.

Wydanie pierwsze, CEA 2018, s. 276

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 2 (Zeszyt 2)"
Czerwona ikona pliku pdf

Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 1)

Kwartalnik „Szkoła Artystyczna” adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli placówek artystycznych oraz szkół artystycznych wszystkich kierunków i specjalności. Struktura pisma jest pojemna i obejmuje różnorodną tematykę. W pierwszym numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.: metody relatywnej w kształceniu słuchu, korekty jako formy oceniania kształtującego uczniów, artykuły z dziedziny pedagogiki i psychologii, a także informacje o dobrych praktykach w szkołach i placówkach artystycznych.

Wydanie pierwsze, CEA 2018, s. 210

Okładka periodyku CEA "Szkoła Artystyczna nr 1 (Zeszyt 1)"
Przewiń do góry