Publikacje wydane w CEA

Wszystkie publikacje wydane przez CEA są wysyłane do Bibliotek szkół artystycznych. Można je także wypożyczyć z Biblioteki CEA.

Czarna ikona pliku zip
Diana Małgorzata Sienkiewicz, Arkadiusz Krawiel – Z sennego jeziora miniatury na obój i fortepian

Zbiór utworów ,,Z sennego jeziora to 12 miniatur na obój i fortepian o charakterze programowo-ilustracyjnym i średnim stopniu trudności. Są to krótkie, melodyjne, łatwo wpadające w ucho utwory, skomponowane w tonacjach molowych i jeden utwór w skali frygijskiej.

Miniatury te zrodziły się z potrzeby urozmaicania literatury obojowej dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Stanowią one doskonały materiał dydaktyczny. Utwory są interesująco zharmonizowane, zawierają współbrzmienia z pogranicza muzyki współczesnej, filmowej i jazzu.

Wydanie pierwsze 2018, s. 40

Okładka publikacji "Diana Małgorzata Sienkiewicz, Arkadiusz Krawiel – Z sennego jeziora na obój i fortepian"
Czarna ikona pliku zip
Waldemar Tamowski – Fizjologia gry na kontrabasie. Poradnik metodyczny

Przewodnik metodyczny dla nauczycieli uczących gry na kontrabasie. Ostatnia taka pomoc dydaktyczna ukazała się ponad 40 lat temu – książka prof. Tadeusza Pelczara „Kontrabas od A do Z”.

Obecnie proponujemy pomoc dydaktyczną uwzględniającą zainteresowanie tym instrumentem, postęp w rozwoju techniki gry, udoskonalenia akcesoriów niezbędnych do wyposażenia instrumentu, jak i samej metodyki nauczania gry na kontrabasie.

Wydanie pierwsze 2018, s. 72

Okładka publikacji "Waldemar Tamowski – Fizjologia gry na kontrabasie. Poradnik metodyczny"
Czarna ikona pliku zip
Tomasz Prawdzik – Miniatury na kontrabas i fortepian

Literatura muzyczna jest najliczniej reprezentowana w zakresie gry na fortepianie i skrzypcach. Zdecydowanie mniej utworów mają do wyboru uczniowie grający na kontrabasie. Dlatego poszerzamy ten repertuar i proponujemy niniejszy zbiorek.

Miniatury na kontrabas i fortepian powstały z inicjatywy kontrabasisty i pedagoga Jacka Kicmana. W zbiorku zawarte są utwory dla uczniów klas młodszych w skali instrumentu poniżej pozycji kciukowej.

Wydanie pierwsze 2018, s. 24, cena 14,00

Okładka publikacji "Tomasz Prawdzik – Miniatury na kontrabas i fortepian"
Czarna ikona pliku zip
Michał Litwa – W tanecznym rytmie – miniatury na dziecięcy kwartet smyczkowy

Autor jest  nauczycielem z bogatym doświadczeniem pedagogicznym oraz licznymi sukcesami, zarówno w nauczaniu indywidualnym jak i w prowadzeniu zespołów kameralnych. 

Niniejszy zbiór  jest przeznaczony  na dziecięcy kwartet smyczkowy, w którym grają skrzypce i wiolonczela. Autor celowo nie  użył  altówek, ponieważ  w większości szkół I stopnia  nie ma klasy altówki. Utwory  zawarte w zbiorze to miniatury o zróżnicowanym  stopniu trudności i bogactwie nastroju, tempa  oraz rytmu.

Wydanie pierwsze 2019, s. 68 

Okładka publikacji "Michał Litwa – W tanecznym rytmie – miniatury na dziecięcy kwartet smyczkowy"
Czarna ikona pliku zip
Stanisław Halat (opracowanie) – Beethoven, Mozart, Bizet na 11 instrumentów perkusyjnych

Kompozycja – parafraza, w której na kanwie klasycznych tematów z V symfonii c-moll, op. 67 Ludwika van Beethovena, symfonii g-moll KV 550 Wolfganga Amadeusza Mozarta i uwertury do opery „Carmen” Georga Bizeta, Autor opracował utwór o lekkim i oryginalnym charakterze. Fragmenty wybitnych dzieł symfonicznych, bardzo popularnych i znanych z literatury klasycznej, zaaranżowane na 11 osobową orkiestrę perkusyjną, łączą kompozycję w całość, zespoloną akoladą genialnej kompozycji mistrza Ludwika. Parafraza, w duchu muzyki rozrywkowej z sekcją rytmiczną imitującą typowy dla tego gatunku skład instrumentalny: marimba (basu), wibrafon (fortepian) oraz zestaw jazzowy wspierany linią melodyczną ksylofonów i dzwonków, uzupełniony dźwiękami kotłów, dzwonów, talerzy i trójkąta, zawiera elementy aranżacyjne adekwatne dla stylistyki muzyki popularnej i marszowej (nowoorleańskiej). 

Wydanie pierwsze 2019, s. 40

Okładka publikacji "Stanisław Halat (opracowanie) – Beethoven, Mozart, Bizet na 11 instrumentów perkusyjnych"
Czarna ikona pliku zip
Marek Pasieczny – Impresje polskie 12 miniatur na dwie gitary

Cykl 12 miniatur na dwie gitary, opartych na polskich melodiach ludowych. Przejrzyste w budowie, łatwe technicznie, jednak w warstwie harmonicznej i stylistyce – niezwykle bogate, kolorowe i zróżnicowane w charakterze. W odróżnieniu od wielu wcześniejszych kompozycji autora (na gitarę solo, zespoły kameralne czy w końcu koncerty z orkiestrą symfoniczną) inspirowanych zupełnie zapomnianymi melodiami ludowymi – Impresje polskie oparte są na najbardziej rozpoznawalnych, znanych i lubianych pieśniach polskiego folkloru. Czerwone jabłuszko, W murowanej piwnicy, Cichy zapada zmrok czy Umarł Maciek, umarł – to niektóre z melodii, jakie znalazły się w tym cyklu.

Wydanie pierwsze 2019, s. 24

Okładka publikacji "Marek Pasieczny – Impresje polskie 12 miniatur na dwie gitary"
Czarna ikona pliku zip
Krzesimir Dębski – Cantabile h-moll na flet, klarnet i kwintet smyczkowy

Efektowny utwór zgrabnie skomponowany dla orkiestr szkolnych, dodatkowo z możliwością zagrania solo przez flet (lub obój) i klarnet.

Wydanie pierwsze 2019, s.12

Okładka publikacji "Krzesimir Dębski – Cantabile h-moll na flet, klarnet i kwintet smyczkowy"
Przewiń do góry