Publikacje konkursowe

Wszystkie publikacje wydane przez CEA są wysyłane do Bibliotek szkół artystycznych. Można je także wypożyczyć z Biblioteki CEA.

Czarna ikona pliku zip
Sławomir Kaczorowski – Konstelacja na flet solo

Konstelacja na flet solo powstała na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej i była utworem obowiązkowym w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego organizowanego przez CEA w kategorii Flet, który odbył się w kwietniu w 2017 roku w Krakowie.

Tytuł Konstelacja może inspirować zarówno wykonawcę jak i słuchacza do różnych wyobrażeń. Intencja Autora, związaną również z samym tytułem, było ukazanie charakterystycznego układu melicznego – składającego się z trzech interwałów (sekundy małej i wielkiej oraz tercji małej), który wykorzystał do budowania kolejnych motywów. Konsekwencją rozwoju motywicznego są ponadto przewroty wymienionych wcześniej interwałów. W utworze Autor zastosował rozmaite sposoby artykulacji, a także różne rejestry instrumentu w celu osiągnięcia jak najbardziej wyrazistego przebiegu narracji muzycznej oraz wyeksponowania kulminacji formy utworu. Nadrzędna kulminacja występuje w taktach 180-190, natomiast podrzędna – pojawia się w taktach 136-143. Czas trwania kompozycji wynosi około 5’30”.

Wydanie pierwsze, 2018, s. 12

Okładka publikacji "Sławomir Kaczorowski – Konstelacja na flet solo"
Czarna ikona pliku zip
Stanisław Halat – Drum ritual na membranofony

Drum ritual – kompozycja napisana na zamówienie CEA jako jeden z utworów obowiązkowych na Makroregionalnych Przesłuchaniach Klas Perkusji Szkół Muzycznych II stopnia w roku szkolnym 2016/17. Drum ritual to zwarta, trzyczęściowa kompozycja na membranofony, zawierająca elementy marchingu, wariacji rytmu clave w metrum 6/8 oraz stylu second line. Wszystkie części grane są attacca i przechodzą płynnie jedna w drugą.

Cześć I oparta jest na technice dwójkowej, zawiera wzory rudymentarne, w których partie werbla o zagęszczonej fakturze i technicznej prolifikacji tworzą narrację rytmiczną, wspomagane przez akcenty bębna basowego i talerze a due jako podkreślenia rozwijających się fraz. Cześć II rozpoczyna figura rytmiczna clave, charakterystyczna dla stylu muzyki kubańskiej, która jest kluczem do poznania tego rodzaju muzyki. Rytm clave jest tutaj frazą, rodzajem tematu do wariacyjnego przetwarzania.

Część III to rytmiczny marsz wywodzący się z tradycji nowoorleańskiej tzw. „drugiej linii”. Nazwa pochodzi od miejsca muzyków w kondukcie żałobnym podążającym w drugim szeregu za rodziną. Specyfika rytmu nowoorleańskiego polega na ekspresyjnym frazowaniu – artykułowaniu akcentów w pulsacji parzystej i przesuwaniu akcentów w partiach werbli, którym towarzyszą interwencje sekcji rytmicznej- bębna basowego i talerzy a due.

Wydanie pierwsze, 2018, s. 16

Okładka publikacji "Stanisław Halat – Drum ritual na membranofony"
Czarna ikona pliku zip
Krzesimir Dębski – Kołomyjka na kwintet smyczkowy i instrumenty perkusyjne

Kołomyjka – najpierw powstały dwa tematy jako muzyka do serialu „Dziewczyny ze Lwowa”. Muzyka zdobyła od razu popularność, więc kompozytor rozwinął tę muzykę w większy utwór. Kołomyjka nawiązuje do muzyki ludowej, ale nie jest cytatem. Rodzina autora pochodzi z Kresów, więc chciał też przypomnieć młodym wykonawcom o tej pięknej muzyce, o Kresach , gdzie kołomyjka była popularną formą na Ukrainie, Podolu, Mołdawii. Tak jak w ludowym tańcu metrum jest parzyste, a tempo stopniowo przyspiesza, tak i w tej kompozycji, jak kompozytor żartobliwie powiedział – tempo przyspiesza, żeby uczniowie skorzystali z okazji i nauczyli się tej techniki stopniowego przyspieszania. Utwór jednoczęściowy o dość rozbudowanej perkusji i kwintet smyczkowy.

Wydanie pierwsze, 2019 s. 24

Okładka publikacji "Krzesimir Dębski – Kołomyjka na kwintet smyczkowy i instrumenty perkusyjne"
Czarna ikona pliku zip
Bartosz Kowalski – Arpitiuda na harfę solo

Utwór Arpitiuda na harfę powstał w 2016 roku na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej jako kompozycja obowiązkowa w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Tytuł utworu to autorski neologizm wynikający z połączenia słowa harfa i etiuda. Głównym założeniem konstrukcyjnym jest zaprezentowanie różnych barw i możliwości brzmieniowych, kolorystycznych i melodyczno-rytmicznych harfy. Utwór doczekał się kilkunastu wykonań. Jednym z ciekawszych interpretatorów Arpitiudy jest młody harfista – laureat nagrody Grand Prix – Wojciech Trefon.

Wydanie pierwsze 2019, s. 12

Okładka publikacji "Bartosz Kowalski – Arpitiuda na harfę solo"
Czarna ikona pliku zip
Tomasz Stolarczyk – Sonata w dawnym stylu na tubę i fortepian

Sonata w dawnym stylu na tubę została napisana na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej. Do napisania utworu zainspirował Autora dr Jakub Urbańczyk, który zwrócił się do niego z prośbą o skomponowanie formy cyklicznej w dawnym stylu.

Inspiracją do napisania formy sonaty stały się dla Autora sonaty wiolonczelowe Benedetto Marcellego – bardzo chętnie wykonywane przez puzonistów oraz tubistów.

Autor zawarł wszystkie kluczowe elementy sonaty, takie jak: układ części: Largo, Presto Grave i Allegro, charakter oraz brzmienie.
Harmonia również nawiązuje do barokowej stylistyki, z lekkimi akcentami muzyki współczesnej. Ciekawostką jest, że w trakcie pracy nad kolejnymi częściami sonaty zrodził się samodzielny utwór na tubę i fortepian pod tytułem Słoń – proponowany dla młodszych adeptów gry na tubie.

Wydanie pierwsze, 2019, s. 16

Okładka publikacji "Tomasz Stolarczyk – Sonata w dawnym stylu na tubę i fortepian"
Czarna ikona pliku zip
Adrian Robak – Koncert na tubę i fortepian

Koncert na tubę z towarzyszeniem fortepianu został skomponowany na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej. Kompozycja składa się z trzech kontrastujących części. Pierwsza, utrzymana jest w tempie Allegro concitato, a materiał dźwiękowy ulega stopniowej ewolucji aż do cody zakończonej fanfarowym finałem. Część druga, Lento przynosi statyczny akompaniament akordowy, na tle którego partia tuby prowadzi kantylenowe frazy. Ostatnia część – Avanti utrzymana jest w dość szybkim tempie i stanowi kwintesencję materiału muzycznego zawartego w pierwszych dwóch częściach kompozycji. Partia tuby w tej części zapisana jest w drobnych wartościach rytmicznych, w przebiegach melodycznych następują częste skoki, zaś w warstwie rytmicznej pojawiają się synkopy i hemiole. W całej kompozycji można znaleźć zarówno elementy budowy ewolucyjnej, jak i okresowej.

Wydanie pierwsze, 2019, s. 28

Okładka publikacji "Adrian Robak – Koncert na tubę i fortepian"
Czarna ikona pliku zip
Dariusz Kaliszuk – Tarabaning Trio

Utwór został skomponowany w 2014 roku, jako odpowiedź na zapotrzebowanie polskiego rynku na utwory kameralne wykonywane przez marszowe zespoły perkusyjne. Pretekstem do jego napisania oraz pierwszego wykonania były prowadzone przez Autora zajęcia zespołu kameralnego w ramach odbywających się w 2014 roku w Lublinie IV Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych.
Utwór utrzymany jest w klimacie amerykańskich orkiestr marszowych nazywanych Drum Line, gdzie istotnym elementem jest ogromna precyzja rytmiczna i zachowanie odpowiedniej stylistyki, opartej na współbrzmieniu werbla, czterech tom – tomów oraz bębna basowego. W realizacji utworu należy zwrócić uwagę na doskonałą sprawność techniczną, zwłaszcza utrzymanie perfekcyjnego pulsu. W zależności od dostępu do instrumentów, Trio może być wykonywane zarówno na tradycyjnym werblu i tom – tomach orkiestrowych, jak i na głębokim marszowym werblu z kevlarową membraną, zestawie oryginalnych czterech quad – tomach oraz marszowym bębnie basowym. Możliwe jest również zwielokrotnienie poszczególnych głosów instrumentów.

Wydanie pierwsze 2019, s. 16

Okładka publikacji "Dariusz Kaliszuk – Tarabaning Trio"
Czarna ikona pliku zip
Dariusz Przybylski – Wariacje na temat Lutosławskiego na organy

Wariacje na temat Lutosławskiego na organy zostały skomponowane w 2015 roku na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej w związku z Konkursem Muzycznym CEA, podczas którego utwór ten był obowiązkowy dla wszystkich wykonawców. Tematem wariacji stał się przebieg interwałowy otwierający Muzykę żałobną (1954-58) Witolda Lutosławskiego. W sześciu wariacjach wykonywanych attacca kompozytor prezentuje różne wersje tematu opartego na skokach małosekundowo-trytonowych, a każda wariacja powinna zostać zaprezentowana w odmiennym charakterze i kolorystyce – według uznania wykonawcy.

Wydanie pierwsze 2019, s.16

Okładka publikacji "Dariusz Przybylski – Wariacje na temat Lutosławskiego na organy"
Czarna ikona pliku zip
Krystian Skubała – Syriusz – duet marszowy

Syriusz (na duet marszowy) został skomponowany na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej w 2016 roku. Prawykonanie tej kompozycji miało miejsce w trakcie przesłuchań kameralnych zespołów perkusyjnych, których organizatorem było CEA (2016/2017). Pod względem formy Syriusz to miniatura instrumentalna o budowie modułowej. Zamieszczone w partyturze znaczniki definiują pojawienie się kolejnego modułu, a co za tym idzie zmianę stylistyki, pulsacji lub wprowadzenie nowej reguły porządkującej materię dźwiękową. Nieobligatoryjnym elementem w utworze jest tempo. Kompozytor dopuszcza możliwość dostosowania jego szybkości do stopnia zaawansowania technicznego wykonawców. Duet Syriusz przeznaczony jest na instrumenty perkusyjne będące częścią tak zwanego „drumline” (sekcja instrumentów perkusyjnych w orkiestrach marszowych). W kompozycji tej wykonawcy wykorzystują wyłącznie werbel oraz bęben basowy. Zastosowane tu techniki rudymentarne oraz efekty brzmieniowe możemy spotkać również w tradycyjnej, solowej i kameralnej literaturze marszowej.

Wydanie pierwsze 2019, s.12

Okładka publikacji "Krystian Skubała – Syriusz – duet marszowy"
Czarna ikona pliku zip
Krystian Skubała – Regulus na kwintet marszowy

Regulus (na kwintet marszowy) został skomponowany na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej w 2016 roku. Prawykonanie tej kompozycji miało miejsce w trakcie przesłuchań kameralnych zespołów perkusyjnych, których organizatorem było CEA (2016/2017). Pod względem formy Regulus to miniatura instrumentalna o budowie modułowej. Zamieszczone w partyturze znaczniki definiują pojawienie się kolejnego modułu, a co za tym idzie zmianę stylistyki, pulsacji lub wprowadzenie nowej reguły porządkującej materię dźwiękową. Nieobligatoryjnym elementem w utworze jest tempo. Kompozytor dopuszcza możliwość dostosowania jego szybkości do stopnia zaawansowania technicznego wykonawców. Kwintet Regulus przeznaczony jest na instrumenty perkusyjne będące częścią tak zwanego „drumline” (sekcja instrumentów perkusyjnych w orkiestrach marszowych). W kompozycji tej wykonawcy wykorzystują werbel, talerze oraz bęben basowy. Zastosowane tu techniki rudymentarne oraz efekty brzmieniowe możemy spotkać również w tradycyjnej, solowej i kameralnej literaturze marszowej.

Wydanie pierwsze 2020, s.20

Okładka publikacji "Krystian Skubała – Regulus na kwintet marszowy"
Czarna ikona pliku zip
Bartłomiej Pająk, Sylwester Malinowski – Beats Beasts na sekstet perkusyjny

Utwór Beats Beasts, którego tytuł zaczerpnięty został z nazwy duetu powstał w 2016 r. na potrzeby konkursu perkusyjnego organizowanego przez CEA. Celem autorów było skomponowanie utworu na sekstet marszowy (4 werble, talerze, bęben basowy), w którym zawarte są współczesne techniki wykonawcze: werblowe, „triki” oraz rytmy „groov`y” perkusyjne.

Utwór przeznaczony jest głównie dla uczniów Szkół Muzycznych II stopnia i poszerzania wiedzy z zakresu perkusyjnej sztuki marszowej.

Wydanie pierwsze 2019, s.32

Okładka publikacji "Bartłomiej Pająk, Sylwester Malinowski – Beats Beasts na sekstet perkusyjny"
Czarna ikona pliku zip
Piotr Pudełko – Concertino na flet i fortepian

Concertino na flet i fortepian zostało skomponowane na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej w 2019 roku. Geneza powstania tego utworu jest dość osobliwa. Otóż wydaje się, że muzyka nie zawsze musi mieć charakter programowy lub znamiona twórczego naśladownictwa natury bądź dzieł mistrzów, którym udało się tę naturę odtworzyć. Jednak kompozytorzy chętnie sięgają do treści pozamuzycznych, które stają się często inspiracją i rozstrzygnięciem zamysłu kompozytora. Tak właśnie było w przypadku mojej kompozycji. Przechadzając się ulicami Chybia, małej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, usłyszałem piękny motyw – dzwony kościelne bijące aleatoryczną metrycznie, trzydźwiękową melodię w obrębie trytonu : następstwo sekundy wielkiej i tercji wielkiej. Niniejszy motyw stał się motywem przewodnim całej kompozycji, która pomimo określenia Concertino bardziej przypomina kameralny poemat. Utwór składa się z dwóch części – wolnej i szybkiej. Każda z nich jest podzielona wewnętrznie na liczne małe segmenty, które odzwierciedlają muzyczny obraz szlachetnego odgłosu chybskich dzwonów. Natomiast z klasycznego określenia Concertino pozostał aspekt agogiczny.

Wydanie pierwsze 2020, s.16

Okładka publikacji "Piotr Pudełko – Concertino na flet i fortepian"
Czarna ikona pliku zip
Piotr Moss – Improvvisazione per arpa sola

Wyjątkowy utwór na harfę. Skomponowany na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej w duchu nowoczesnym. Będzie cenną publikacją dla harfistów.

Wydanie pierwsze 2020, s. 16

Okładka publikacji "Piotr Moss – Improvvisazione per arpa sola"
Przewiń do góry